info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kritiserad form av bemanning upphör

Uppsalaföretaget VBE har, enligt Byggnads, meddelat att man slutar lägga ut jobb på ensamföretagare via en underentreprenör. Byggnadsarbetaren har tidigare berättat om konflikten runt VBE-bygget.

Byggnadsarbetaren skrev tidigare i november om att Byggnads på flera håll i landet befann sig i konflikt gällande villkoren för ensamföretagare på byggen. Det handlar om entreprenörer eller underentreprenörer som anlitar en rad egenföretagare som utför en del av entreprenaden.
Byggnads har hävdat att företagarna i de här fallen i själva verket ska betraktas som anställda av sina uppdragsgivare. De slutsatserna bygger bland annat på bedömningar av i vilken utsträckning företagarna har egen utrustning, tar egna ekonomiska risker och har en tydlig egen del av entreprenaden att ansvara för. Om personerna är anställda i stället innebär det att Byggnads kan kräva kollektivavtalsenliga villkor, när de anlitas som företagare saknar facket inflytande över villkoren.

Svårt att bevisa

När vi skrev om fenomenet i november kunde vi konstatera att Byggnads har haft svårt att driva sin linje. Centrala förhandlingar har tidigare slutat i oenighet, utan att man gått vidare till domstol. Ett av de tre exempel som vi tog upp i tidningen var redan avslutat. Byggnads hade i det fallet lagt ner sina krav på att företagarna skulle betraktas som anställda. De kunde inte driva sin linje vidare utan starkare bevis.

”Samarbetet avbryts”

Nu uppger Byggnads att ytterligare ett av de tre ärendena har avslutats. Det gäller VBEs ombyggnad av genetikcentrum i Uppsala, fastigheten ska bli ett boende för människor i livets slutskede.
Här hade man anlitat en underentreprenör, vars ägare dessutom var anställd hos VBE, som bemannade sin entreprenad med ensamföretagare från Polen. Enligt Bengt Westman, ombudsman på Byggnads i Uppsala, har VBE nu meddelat Byggnads att man inte kommer anlita arbetare på det här sättet längre. Beskedet ska ha kommit efter överläggningar där även Sveriges Byggindustrier medverkat.

Fråga för avtalsrörelsen

Byggnadsarbetaren har sökt VBE för en kommentar. Deras vd Stefan Eriksson skriver i ett mejl att Byggnadsarbetaren verkar ha fått ”rätt information i saken”, men att han är upptagen och kan kommentera först efter helgerna.
Frågan om egenföretagare som arbetar under anställningsliknande former har pekats ut som en viktig fråga för Byggnads i de nu begynnande avtalsförhandlingarna. Transport har nyligen stämt en åkerifirma utifrån att en lastbilschaufför som kört för dem i själva verket varit anställd. Byggnads har inte drivit något fall så långt.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kritiserad form av bemanning upphör

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig