info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kritik mot Tommy Qvarfort i årsrapport

Den tidigare styrelseordföranden i det fackföreningsägda fastighetsbolaget Bergaliden, Tommy Qvarfort, blir hårt angripen i bolagets förvaltningsberättelse.

Under rubriken ”Händelser av betydelse” står följande: ”Bolagets tidigare styrelseordförande, Tommy Qvarfort, har under 1998 ingått viktiga avtal och genomfört transaktioner utan styrelsens godkännande. Härigenom har bolaget åsamkats betydande ekonomisk skada, vartill kommer risk för ytterligare skada”
Två medlemmar av styrelsen, Hans Olsson på Metall och Karl-Evert Oskarsson på Kommunal, har infört en avvikande, och mildare, formulering i förvaltningsberättelsen.
Bergaliden gjorde under året en förlust på 165 miljoner kronor. Resultatet belastas av nedskrivningar av finansiella tillgångar om 184 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att förlusten täcks genom pengar från bolagets reservfond.
Byggnads äger 24,1 procent av kapitalet i Bergaliden.
Bergalidens vd, Mats Israelsson, vill inte kommentera uppgifterna från årsredovisningen förrän efter bolagsstämman den 5 oktober.
Ordföranden i Bergaliden, Christer Jönsson, har inte gått att nå för en kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kritik mot Tommy Qvarfort i årsrapport

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig