info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 V16-17

Kräver tid för rast vid plåtslageri

Tydligare rätt till rast. Borttagen individuell lön. Det är något av vad Byggnads lyfter i sina avtalsyrkanden till Plåtslageriernas riksförbund.

Det handlar en del om ledighet av olika slag när Byggnads ställer krav på det framtida plåt- och ventilationsavtalet som ska förhandlas fram under våren.
Man vill att avtalet ska vara tydligare om rätt till minst två schemalagda raster. Vidare vill man stärka rätten att ta ledigt för fackliga och politiska uppdrag.

Underlättad semesterplanering

För att underlätta arbetarnas planeringen inför sommarens huvudsemester ska de, om Byggnads får sin vilja igenom, ha rätt till besked om semesterförläggning senast två månader i förväg. I dag gäller en månad.
Facket ägnar också en tanke åt den ledighet som kommer efter yrkeslivet – och begär extra avsättning till avtalspensionen. Man slår fast att prognoser visat att dagens avsättning inte kommer räcka för ett drägligt pensionärsliv.

Tätare hälsokontroller

Vidare vill facket att anställda, mot uppvisande av kvitto, ska kunna få ett friskvårdsstöd på minst 2000 kronor om året. Man vill också ha hälsoundersökningar årligen, vilket inte är regel nu, med frivillig provtagning för prostata.
Byggnads kräver justeringar av en del ersättningar vid sidan om lönen. Bland annat ersättning för lunchkostnader då mat inte kan hållas kall eller värmas upp på arbetet. Vidare vill man höja restids- och bilersättningen samt anpassa nivån på utlandstraktamente efter Skatteverkets regler.

Vill stärka ackordet

Gällande själva lönenivån är kravet detsamma som på alla Byggnads avtalsområden; 3,2 procent och extra satsningar på dem som tjänar minst. Detta i enlighet med den plattform som sedan tidigare presenterats tillsammans med övriga förbund i den fackliga samarbetsgruppen 6F.
Byggnads vill vidare att en utbetalningsnivå införs vid ackordsarbete och att individuell lönesättning utmönstras. Facket vill öka arbetstagarnas motivation för att arbeta på ackord. Ett annat krav med samma syfte är att ändra hur arbetet ersätts då man inte enats om ackordspris för uppgifter som inte finns i prislistan. I dag gäller tidlön då, facket vill ändra till utgående prestationslön.

Betonar mångfald och integritet

I yrkandena betonas att branschen är i behov av ny arbetskraft. Därför vill man tydligare premiera arbetet med att handleda lärlingar. Ersättning föreslås utgå för handledning, oavsett löneform.
Ett annat led i att säkerställa återväxten i branschen är att satsa på mångfald och jämställdhet. Byggnads vill avsätta medel ur produktionen för partsgemensamt arbete med dessa frågor.
Det framgår också att facket vill ha stärkt mandat, i form av rätt att lägga tolkningsföreträde, för att sätta stopp för övervaknings- och kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida.
Det nuvarande plåt- och ventilationsavtalet upphör att gälla den 31 mars.

Annons
OBM 640×240 V14-15
arrow_forward Senaste nytt
Annons
info

Byggnadsarbetaren.se använder cookies för att optimera upplevelsen för dig som besökare. Läs mer