info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kräver stopp för epoxi i vattenrör

Sveriges Byggindustrier vill stoppa relining med epoxiplast i dricksvattenledningar. Orsaken är att epoxi innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A.

Sveriges Byggindustrier avråder från att använda metoden relining med epoxiplast vid stambyten av dricksvattenledningar. Anledningen är en oro för att det hormonstörande ämnet Bisfenol A ska läcka ut.
– Det bekymrar mig att epoxiplast har fått ett nytt användningsområde när det gäller kontakt med dricksvatten. Det är känt att epoxi innehåller bisfenol A som är hormonstörande och det riskerar att komma ut i dricksvattnet vid relining, säger Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Viktigt utreda riskerna

Organisationen avråder nu från att använda relining med epoxiplast tills det är utrett vilka risker som finns för läckage. Bisfenol A kan störa reproduktionsförmågan och ge fosterskador. Nyligen har ämnet förbjudits i nappflaskor inom EU.
-Det är viktigt att detta utreds, att man gör mätningar och att vi får veta mer om riskerna. Vi kan inte chansa, säger Danielle Freilich.

Relining allt vanligare

Att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier nu agerar beror på att allt fler stambyten av dricksvattenledningar sker med renoveringsmetoden relining. Den går ut på att man renoverar rör och ledningar inifrån istället för att helt byta ut dem. Sveriges Byggindustrier kräver också att myndigheterna reglerar hur man får arbeta med stambyten av vattenledningsrör, för att hindra att farliga ämnen kommer ut i vattnet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kräver stopp för epoxi i vattenrör

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig