info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kräver koll av byggjobbares lungor

– Låt alla byggnadsarbetare som exponeras för damm regelbundet undersöka sina lungor så att skador upptäcks i tid, säger Matti Reinikainen, facklig förtroendeman på NCC.

Den som utsätts stendamm eller fiberdamm i stora mängder har en förhöjd risk att få lungsjukdomen Kol. Matti Reinikainen har själv drabbats av sjukdomen. Problemet är att den som är sjuk till en början inte märker att lungorna tar skada av dammet. Byggnadsarbetaren vänjer sig vid sjunkande prestationsförmåga och diagnosen ställs ofta alltför sent. Lungskadorna är svåra att se genom en vanlig röntgenundersökning.

– Företagshälsovården bör erbjuda utandningsprov minst vartannat år för att kunna upptäcka att byggnadsarbetarens lungkapacitet minskar, säger Matti Reinikainen.
Så kallad ”spirometri” är sjukvårdens viktigaste metod för att fånga upp personer som har Kol. Spirometern är den utrustning man använder för att undersöka patientens lungor.

– Om företagshälsovården undersöker byggnadsarbetare vartannat år kan vi rädda många från att bli allvarligt sjuka, säger Matti.
Enligt professor Bengt Järvholm, yrkesmedicin i Umeå, kan en ung människa förlora upp till 30 procent av lungkapaciteten och kompensera det med att ”ta i lite extra”.
– När personen kommer upp i 50-årsåldern finns det inga marginaler kvar att ta av, säger han.

Matti Reinikainen är facklig förtroendeman på heltid och sitter med i MB-gruppen inom NCC. MB-gruppen förslog att spirometri skulle ingå i hälsokontrollerna, men fick nej av företaget.
– Det är upp till dem att bestämma vad som ska ingå i kontrollerna. Därför borde Byggnads kräva att rätten till spirometri skrivs in i det centrala avtalet, säger Matti.

Fotnot: Kol är näst efter cancer- och hjärt- och kärlsjukdomar, den största dödsorsaken bland män i Sverige. Det är främst rökare som drabbas, men det finns även ickerökare som får Kol.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kräver koll av byggjobbares lungor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig