info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på utbildning efter dödsolycka

Flera misstag ledde fram till den dödsolycka i Grimsta 2002, där en lastbilsförare skadades så svårt att han avled, efter att ha träffats av en grävmaskinsskopa. Det konstaterar arbetsmiljöverkets haverikommission.

Olyckan hände då man skulle lasta redskap med en grävmaskin till en lastbil. Vid lastningen lyftes en vibratorplatta, på cirka 450 kilo och en skopa, på cirka 250 kilo över till lastbilsflaket, för vidare transport. Plattan var upphängd i en stropp. Skopan var upphängd i fästhakarna till grävmaskinens redskapsfäste men den var inte fastlåst. Det innebar att det inte fanns något som kunde hindra den från att lossna. Samtidigt var stroppen som användes för att koppla vibratorplattan, inte fäst i den lyftkrok som sitter på grävmaskinsarmen, utan den var felaktigt hängd runt en gripklo. Risken för att tappa något ökade då två lösa föremål lyftes samtidigt, konstaterar haverikommissionen.
Grävmaskinisten sänkte samtidigt ner vibratorplattan och skopan. Efter att vibratorplattan var nersänkt på lastbilsflaket, lossnade skopan från redskapsfästet och föll ned på flaket och därefter på marken. Lastbilsföraren träffades av skopan och skadade sig så allvarligt att han senare avled.

Haverikommissionen ser flera orsaker som bidragit till olyckshändelsen. Några av dem är:
* man lyfte tungt gods på ett improviserat sätt, vilket innebär en risk.
* riskbedömning av jobbet saknades.
* instruktioner för hur lastkoppling och lyft skulle utföras fanns inte framtagna hos byggherren, det samordningsansvariga företaget eller berörda underentreprenörer.
* tillräcklig utbildning för lastkoppling saknades bland de inblandade, liksom kännedom om gällande arbetsmiljöregler.
* byggherren och den samordningsansvariga hade inte kontrollerat att de berörda hade tillräckliga kunskape roch var uppdaterade mot gällande arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöverkets haverikommission utreder olika olyckor för att de ska undvikas i framtiden. Några av kommissionens rekommendationer för att undvika liknande olyckor i framtiden är:
* att införa en kompletteringsutbildning för lastkoppling. Det saknas idag.
* arbetsgivare och egenföretagare ska ha rutiner för för lastkoppling och val av lyftredskap. Säkraste sättet att lyfta skopor är att bedöma dessa som gods och hantera dem därefter.
* dagens arbetsmiljöregler är otydligt skrivna då det gäller kunskapskrav men i gällande standarder är de bättre beskrivna. Om arbetsmiljöreglerna i framtiden hänvisar till standarderna, är det en hjälp när arbetsgivare ska kontrollera kunskaper hos anställda och underentreprenörer.
* en bättre efterlevnad och respekt i branschen för de arbetsmiljöregler som finns och en ökad kännedom om byggherrens ansvar för arbetsmiljön.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på utbildning efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig