info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på säkrare jobb vid limning

Det kan finnas hälsorisker vid limning med cellgummiisolering runt rör. Lim som innehåller lösningsmedel kan ge yrsel, illamående, hudsprickor och eksem. – Rörisolerarna måste få kännedom om riskerna och man måste se till att de utsätts så lite som möjligt, säger arbetsmiljöforskaren Eliana Alvarez de Davila.

Problemet berör isoleringsmontörer som arbetar med att isolera rör med cellgummiisolering. Både företag och anställda har känt oro inför detta arbete, på grund av limmens hälsofarliga egenskaper. De innehåller lösningsmedel.
– Målet är naturligtvis på sikt att få leverantörerna att göra lim som är ofarliga, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Leif Wall.
Men än är man inte där och för att få mer kunskap har såväl fack som arbetsgivare gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att följa upp en tidigare studie som gjorts om riskerna.
Arbetsmiljöforskaren Eliana Alvarez de Davila har besökt två arbetsplatser och intervjuat anställda och arbetsledare, pratat med företrädare för isoleringsföretag och granskat säkerhetsdatablad för lim och rengöringsmedel.
?Det finns alternativ till att använda lim med lösningsmedel. Ett är att använda förlimmade cellgummiisoleringar, som innehåller en limfilm som består av ett lösningsmedelsfritt akrylatlim. Det alternativet bör man använda så långt möjligt, säger hon.
Forskarens råd stämmer också med Arbetsmiljöverkets regler. På en tillfällig arbetsplats, som ett bygge, är grundregeln att produkter som är fria från lösningsmedel ska användas. Det innebär att produkter med lösningsmedel bara bör användas om det finns särskilda skäl till det.

De vanligaste limmen vid cellgummisolerong är Armaflex, Kaiflex och NMC. Eftersom de lim och rengöringsmedel som används är lösningsmedelsbaserade, ger alla liknande hälsorisker för den som blir mycket utsatt; berusningssymptom och irritation i ögon, slemhinnor och hud. Lösningsmedel kan i värsta fall ge bestående skador på nervsystemet och hjärnan. Om man tar skada eller inte beror bland annat på hur mycket och hur länge man är utsatt. Det är oklart exakt hur mycket dagens arbetare utsätts för, eftersom inga mätningar gjorts. För ett 20-tal år sedan gjordes några få mätningar och i dessa kom man inte upp över gränsvärdena. Men inte minst på grund av osäkerheten gäller det att skydda sig, menar Eliana Alvarez de Davila.

Men på vissa arbetsplatser saknar dock isoleringsmontörerna kunskap och information om riskerna. Och det varierar om man använder skydd eller inte.
? Det är viktigt att använda andningsskydd och skyddshandskar, samt se till att man exponeras så lite som möjligt, säger Eliana Alvarez de Davila.
Lösningsmedlen i lim och rengöringsmedel är lättflyktiga och det är viktigt att arbetsplatsen är ordentligt ventilerad. Ett alternativ är att använda en fläkt. Det är också viktigt att det finns säkerhetsdatablad för produkterna, där det framgår vilka riskerna är, samt att arbetsgivaren informerar de anställda om riskerna när man använder lim och rengöringsmedel.
Undersökningen har gjorts på uppdrag av Byggnads och arbetsgivarna, VVS- och Kylbranschens centrala arbetsmiljöråd tillsammans med Isoleringsfirmornas förening.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på säkrare jobb vid limning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig