info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på regeringen i Lavaldebatt

Regeringen måste ta Lavalfrågan på det allvar den förtjänar. I en debatt i riksdagen krävde Josefin Brink (v) att regeringen agerar mer och snabbare för att värna om den svenska konflikträtten och för att motverka social dumpning.

Laval-domen och dess konsekvenser togs upp i en interpellationsdebatt i under fredagen
Riksdagsledamoten Josefin Brink från vänsterpartiet hade ställt en fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
”Är ministern beredd att verka för att inskränkningar i strejkrätten och kollektivavtalsmodellen undanröjs på EU-nivå?” ville hon veta.
Vänsterpartiet har tidigare förslagit att svenska staten ska påverka EU genom att kräva garantier för konflikträtten och mot social dumpning i samband med att man ska skriva under Lissabonfördraget. Josefin Brink återkom till detta förslag i fredagens debatt.
Sven Otto Littorin, däremot, som delvis tolkar domen annorlunda än Josefin Brink, vill lösa frågan på inhemsk nivå och sa att det funnits enighet om det vid ett möte med representanter för arbetsmarknadens parter. En utredare är tillsatt, Claes Stråth, chef på medlingsinstitutet, som ska utreda Lavaldomens konsekvenser. Utredningsdirektiv ska komma snart.

Men Josefin Brink menade att arbetsmarknadsministern inte hängt med i den senaste händelseutvecklingen. Hon konstaterade att allt fler fack och parlament i Europa hävdar att det är på EU nivå man måste hantera konsekvenserna av Lavaldomen och att det är i processen runt Lissabonfördraget man måste hantera frågan. Hon berättade att Europafacket vill göra ett tillägg till Lissabonfördraget; införa en social klausul om rätten att vidta stridsåtgärder för att bekämpa social dumpning. Vidare att Danmarks regering och opposition beslutat att utreda hur Lavaldomen påverkar den danska kollektivavtalsmodellen, innan man tar beslut om att godkänna det nya EU-fördraget. Dessutom kräver företrädare för Byggnads garantier för rätten att vidta stridsåtgärder och bekämpa social dumpning.

– Det är så att tusentals byggnadsarbetare, elektriker, målare, rörläggare och så vidare dagligdags på sina arbetsplatser går omkring och oroar sig över vad de har rätt att göra när en utländsk entreprenör kommer med egna anställda till ett bygge där de jobbar, sa Josefin Brink. Byggnadsarbetarna känner oro för de vet inte vad de har rätt att göra och har rätt att kräva. Och de är oroliga för vad som ska hända med deras löner och deras villkor i arbetslivet och överhuvudtaget med deras jobb. De svävar i ovisshet om vad som gäller.

Den oklarheten vill hon ha bort. Hennes förslag är att det sker genom ett juridiskt bindande protokoll till fördraget, med garantier för att svenska fackförbund och fackförbund i övriga Europa, har rätt att kräva inhemska avtal för gästande företag och arbetare.
Hon föreslog också att regeringens utredare ska få ett mandat att föreslå alla upptänkliga åtgärder både på svensk nivå och EU-nivå för att kunna säkra svenska konflikträtten. Vidare vill hon se att utredningen blir klar innan riksdagen tar ställning till Lissabonfördraget.

Också Sven-Erik Österberg (s) tyckte att alla oklarheter efter domen måste redas ut. Men han anser i likhet med arbetsmarknadsministern, att frågan ska lösas på inhemsk nivå. Han oroas dock av att allt drar ut på tiden och kräver mer engagemang av regeringen och att den ska skärpa tonen mot EU.
Laval-domen i EG-domstolen handlar om ett ärende som började med att Byggnads tog en konflikt mot ett bygge i Vaxholm, i samband med avtalsteckning.

Under fredagen var det flera interpellationsdebatter i riksdagen som berör byggsektorn. Dels om villkoren för utländsk arbetskraft och dels om regeringens nedskärningar av arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på regeringen i Lavaldebatt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig