info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på ökat byggande och byggdepartement

Kongress 2010/Inför ett nytt samhällsbyggnadsdepartement. Satsa på nyproduktion av bostäder och gör statliga investeringar för att renovera och energieffektivisera i miljonprogrammet. Det kräver Byggnads i ett nytt bostadspolitiskt program. Kraven slogs fast på kongressen.

Byggnads vill se flera åtgärder för att få igång ett ökat byggande.
Det behöver byggas 40 000 nya bostäder varje år, hävdar fackförbundet. Idag byggs i genomsnitt 25 000 bostäder per år. För att få igång byggandet kräver man bland annat att investeringsbidrag återinförs för bostäder.
Ett annat stort byggområde är reparationer. Byggnads vill se en statlig satsning på sju miljarder kronor per år för reparationer och ombyggnader i miljonprogrammets områden. Detta beräknas ge
50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år. Tanken är att energieffektivisering av bostäderna ska ingå som en del.
Utöver detta vill Byggnads också att dagens ROT-avdrag ska omfatta också lägenheter och bostadsrättsföreningar, för att få igång mer byggande.

Det behövs ett bättre samlat grepp över byggandet, tycker facket och anser därför att ett samhällsbyggnadsdepartement behöver inrättas. Idag, menar man, är byggfrågorna spridda över en rad politikområden, vilket gör att ingen tar ansvar för helheten.
I det bostadspolitiska programmet ingår också krav på bland annat att fler lägenheter byggs för att öka ungdomars möjligheter att få en bostad och satsningar görs för en upprustning av offentliga lokaler, som skolor och daghem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på ökat byggande och byggdepartement

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig