info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på lön under dygns- och veckovila

Kylmontörer ska ha lön om dygns- och veckovila måste tas ut under ordinarie arbetstid. En höjning av lägsta lönen med 2 000 kronor. Det var några krav från Byggnads när avtalsväxling skedde på kylavtalets område.

EU:s arbetstidsdirektiv är sedan årsskiftet lag i Sverige. Enligt den nya arbetstidslagen har arbetstagaren bland annat rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila per 24 timmarsperiod och till 35 timmars sammanhängande veckovila. Ett av Byggnads huvudkrav, inför de inledande förhandlingarna på torsdag, är att kylmontörerna får lön under den period då dygns- och veckovilan sammanfaller. Om en kylmontör exempelvis måste rycka ut på ett jobb på kvällen mellan elva och tolv, måste kylmontören vila elva timmar efteråt.
– Då vill vi ha ersättning för vilan på morgonen, mellan klockan sju och elva, säger Roger Klangeryd, förhandlare från Byggnads.

Andra krav är att förkorta arbetstiden med åtta timmar per år, vilket skulle innebära ytterligare en dags arbetstidsförkortning. Byggnads vill också höja lägsta lönen med 2000 kronor; från 20 100 till 22 100 kronor per månad.
VVS-installatörernas, där kylavtalet ingår, huvudkrav handlar också om arbetstid. I dag räknas den maximala veckoarbetstiden, 48 timmar per vecka, under en fyramånadersperiod. Arbetsgivarna vill förlänga denna period upp till ett år för att klara arbetstoppar.
– Det är en EU-anpassning, säger Robert Jakobsson, chefsförhandlare för VVS-installatörerna.
Andra krav är att förlägga huvudsemestern från maj till september, eftersom kylföretagen har som mest att göra under sommaren. I dag är huvudsemestern mellan juni och augusti. Ett annat krav är att ha en speciell turordningsgrupp för lärlingar.
– Vi måste säkra återväxten i branschen. I dag är det lärlingarna som först åker ut vid arbetsbrist, säger Robert Jakobsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på lön under dygns- och veckovila

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig