info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Krav på bättre försäkringsvillkor

Byggnads vill ha bättre avtalsförsäkringar för arbetsskadade och att avtalspensionen ska ge mer pengar. Flera motioner om detta har lämnats in till LO-kongressen, som börjar idag fredag.

LO förhandlar en gång om året med Svenskt Näringsliv om eventuella förändringar i avtalsvillkoren när det gäller de kollektivavtalade försäkringarna samt avtalspensioner.
Under LO-kongressen, som börjar idag, kommer beslut att fattas om vilka krav LO ska ställa i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Byggnads anser att LO ska jobba för en förändring i avtalsvillkoren när det gäller arbetsskadade.
Bland annat att en arbetsskadad som blir uppsagd på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av omställningsförsäkringen.
Idag är det bara de arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist som omfattas av försäkringen. Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp vid uppsägning. Beloppet bestäms av medlemmens ålder och ersättningen är på mellan 33 850 och 49 250 kronor.

Frikoppling från Försäkringskassan

I en annan motion från Byggnads föreslås att ersättning vid arbetsskada ska kunna betalas ut från AFA oberoende av Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Nu krävs att den skadade får sjukpenning från Försäkringskassan, för att få ersättning från AFA.
LOs styrelse ställer sig bakom kravet och vill att kongressen stödjer Byggnads motion. Redan 2012 ställde LO också liknande krav i förhandlingar med Svenskt Näringsliv. LO ville då att en arbetsskada i framtiden ska bedömas helt enligt skadeståndsrättsliga regler, i stället för att kopplas till sjukpenningen.

Avtalspension

I en tredje motion föreslår Byggnads att avsättningar till avtalspensionen ska göras även för de arbetstagare som är över 65 år. Man vill också att LO verkar för att avtalspensionen betalas in på varje intjänad krona. Idag tickar avtalspension in endast mellan 25 och 65 års ålder. Bakgrunden till förslaget är att nivåerna i den allmänna pensionen blivit lägre i det nya pensionssystemet.
LO:s styrelse har gett bifall till förslagen. Förslagen gynnar dem som börjar jobba tidigt i livet och/eller jobbar vidare efter att de fyllt 65 år. Återstår att se vad kongressen beslutar.
LO-kongressen pågår 17-20 juni och Byggnads representeras av 25 delegater.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Krav på bättre försäkringsvillkor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig