info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kortare väntetid för a-kassa

Svenska byggnadsarbetare som blivit friställda i Norge ska inte behöva vänta längre än nödvändigt på a-kassa. Norska arbetsmarknadsmyndigheten Aetat har öppnat en specialavdelning för a-kasseärenden inom EU och EES.

Svenska byggnadsarbetare som återvänder hem efter en arbetsperiod i Norge har haft problem med att få ett E 301-intyg. Detta intyg måste man ha för att visa a-kassan i Sverige att man arbetat i Norge, och därmed tillgodoräkna sig den norska tiden för ersättning från a-kassan. Och innan man kan visa upp sitt intyg får man inga pengar.
Det finns fall där det dröjt upp till sex månader innan ärendena färdigbehandlats och där hemkommunens socialförvaltning fått gå in och låna ut pengar till byggnadsarbetarna.

Orsaken är att besluten i de här ärendena legat ute på de lokala Aetatkontoren runt om i landet där resurserna varit för små för att åstadkomma en snabb handläggning.
Nu har dock Aetat, som omfattar såväl arbetsförmedling som a-kassa, upprättat ett specialkontor för dessa ärenden i Kongsvinger. Dessutom har man ett informationskontor, där det även finns svensktalande personal, vid gränsövergången vid Charlottenberg, där man kan titta in för personlig information.
Därmed är det från och med oktober samma lilla grupp som fattar alla besluten om E 301-intygen. Och det är samma människor som informerar svenska löntagare, exempelvis byggnadsarbetare, eller deras a-kassehandläggare, vilka papper som ska bifogas ansökan.

Pågående ärenden hanteras dock av lokala Aetatkontor fram till årsskiftet då det nya kontoret tar över eventuella kvardröjande fall.
Den nya förvaltningen i Kongsvinger har även hand om andra liknande ärenden, främst det s k E 303-intyget som gäller den som är arbetslös i Sverige med som tillfälligt bosätter sig i Norge för att söka jobb. Med E 303-intyget, som söks via a-kassan i Sverige, är man berättigad till a-kassa från Sverige som utbetalas av den norska myndigheten.
Intyget är också obligatoriskt om man ska kunna anses stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket är ett villkor för att överhuvudtaget få någon a-kasseersättning.
Skattemyndigheten och Försäkringskassa har än så länge bara informatörer vid gränsen men ännu inga särskilda rikskontor för gränsfrågor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kortare väntetid för a-kassa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig