info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kortare arbetstid i nytt glasavtal

Ett nytt glasavtal är klart. Under fredagen enades parterna om ett treårigt kollektivavtal för glasarbetarna, efter att man kommit överens om den sista stridsfrågan: arbetstidsförkortningen.

– Vi fick åtta timmars arbetstidsförkortning, men hade begärt sammanlagt två dagar. Vi tyckte ändå att det var bra att vi till slut fick loss åtminstone detta, säger Kurt Kraenzmer, förhandlingsledare på glasavtalet. Sedan tidigare har glasarbetarna tre dagars arbetstidsförkortning. De ytterligare åtta timmarna införs under 2007.

Det nya glasavtalet är ett treårsavtal på 10, 2 procent, i enlighet med det nyligen slutna byggavtalet. Det följer grundlönen på bygg, vilket innebär en höjning i tre steg till slutligen 128 kronor i timmen år 2009.
Också helglönen höjs i tre steg; den höjs de kommande åren till 114 kronor, 121 kronor respektive 128 kronor i timmen.

Det nya avtalet gäller mellan Byggnads och Glasbranschföreningen och omfattar cirka 1 500 glasarbetare.
En stor nyhet på glasavtalet är att det i fortsättningen är avdelningen som är avtalsslutande part. Tidigare förhandlade den enskilde själv som sin lön.
– Vi tycker förändringen är bra, eftersom detta är fråga om små företag. Det blir lättare att få fram högre löner, säger Kurt Kraenzmer.

Den utgående lönen höjs vid tre tillfällen med 3,50 kronor i timmen varje gång.
Semesterlönen höjs från 12,8 till 13 procent. Höjningen innebär cirka 570 kronor per år.
En annan nyhet är att Byggnads krav på föräldralön har gått igenom. Det innebär att man under två månader av föräldraledigheten får tio procent av lönen. I fortsättningen har glasarbetarna också rätt till friskvårdsersättning. Man kan få minst 2 000 kronor i ersättning mot uppvisande av kvitto.

Övertidsersättningen anges i nya avtalet i procent, mot tidigare kronor. Vid övertid får man 50 procent på vardagar och 100 procent på helger och fridagar. En nyhet införs vidare då det gäller övertid. Det är en kompbank, där det går att spara tid som man senare kan ta ut. På vardagar när man jobbar över får man 1,5 timme för varje arbetad timme. På helgen och fridagar blir det två timmar för varje arbetad timme. Detta får man spara upp till högst 16 timmar, som kan tas ut senare.

Det blir också en justering uppåt för den som kör med egen bil i tjänsten. Upp till 1 000 mil höjs ersättningen från 27 till 32 kronor per mil. På sträckor över tusen mil blir det nya beloppet 28 kronor per mil.

glas-sidan ansluter man sig också till LO-Svenskt Näringslivs avtal om avtalspension.
Parterna är eniga om att två arbetsgrupper ska tillsättas: en ska se över en ny tidlista och en annan ska arbeta med ett framtida förslag till ett system för månadslöner.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kortare arbetstid i nytt glasavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig