info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontrollkrav på Lindénkranar

I höstas havererade en Lindénkran i Luleå. Arbetsmiljöverkets haverikommission pekar nu på stora brister och rekommenderar särskild kontroll och analys före användning.

Den åttonde oktober förra året skedde haveriet i Luleå på en Lindénkran, en tornkran av modell L 1101. Olyckan hände då en cirka 500 kilo tung skopa med material skulle lyftas ner från ett tak. Kranens fackverksmast brast och lasten och kranbommen föll i marken. En del av brottytorna på hörnröret som först gick av, har rostangrepp och indikerar att en spricka fanns där före haveriet, konstaterat haverikommissionen. Sprickan går alldeles i kanten av en svets till en av diagonalerna i fackverket.
Det är troligt att brottet har börjat genom en utmattningsspricka som startat från någon defekt vid svetsen, anser haverikommissionen.

Kommissionen konstaterar att kranen har använts under betydligt längre tid än vad som förväntats av krantillverkaren. Det har bidragit till haveriet. Lindénkranarna är gamla, tillverkade mellan 1972 och 1978. Dessutom har det funnits brister i rutinerna för kontroller av kranens säkerhet före användning. Haverikommissionen pekar på en rad allvarliga säkerhetsbrister, när det gäller säkerhetskontroll och tillsyn.
För att komma tillrätta med haverier av kranar av typ Lindén L 1001, 1002, 1101, 1151 och 1152 är att kranarna ska genomgå en särskild kontroll och analys före fortsatt användning.
Rekommendationer om att förändra säkerhetsrutiner riktas till användarna. Haverikommissionen riktar även rekommendationer till besiktningsföretag och myndigheterna som svarar för ackreditering och tillsyn.

Ungefär samtidigt som olyckan i Luleå inträffade ett kranhaveri i Västerås. Enligt den rapport, haverikommissionen tidigare gjort där, bidrog uthyrningsföretagets bristande underhållsrutiner till haveriet. Kommissionen riktar även kritik mot att kranens fackverksdelar endast besiktigas med ögat en gång per år. Vid haveriet i Västerås vek sig kranens mast vid ett lyft av byggskivor som vägde 200 kilo. Utredningen visade att det fanns ett brott på ett av kranens diagonalstag innan olyckan inträffade. Sannolikt var det en utmattningsspricka.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontrollkrav på Lindénkranar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig