info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontroll av asbesthantering i hela Sverige

I våras skärptes reglerna kring hur asbest ska hanteras. Nu ska arbetsmiljöverket granska hur de nya reglerna följs ute på byggarbetsplatserna. Mellan 600-700 inspektioner på olika byggen kommer att göras under hösten.

Fortfarande avlider fler än 100 personligen årligen i den elakartade formen av cancer, mesotheliom, som beror på asbestexponering 20-40 år tillbaka i tiden.
Men asbest är inte bara ett ”gammalt” arbetsmiljöproblem. Det är fortfarande en arbetsmiljörisk för byggnadsarbetare, eftersom asbesten finns i många av de byggnader som idag rivs, renoveras och byggs om. 

Varje år genomförs närmare 7000 asbestsaneringar av de 400 företag, som uppfyller kriterierna för tillstånd. Ett 50-tal företag fick ifjol avslag på sina ansökningar. Årligen påträffar arbetsmiljöverkets inspektörer olagliga asbestarbeten.
De nya föreskrifterna innebär bland annat skärpta kunskapskrav, även för arbetsledare. Vart femte år ska de som arbetar med rivning komplettera sina kunskaper. En sanktionsavgift på 50 000 kronor har införts för företag som utför olagliga rivningsarbeten.

Arbetsmiljöverkets kontroller ska genomföras under de närmaste månaderna. De ingår i en EU-kampanj, på initiativ av medlemsstaternas arbetsmiljömyndigheter.
I Sverige förbjöds användningen av den farligaste asbestsorten som byggmaterial redan 1976, följt av ett totalförbud 1982.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontroll av asbesthantering i hela Sverige

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig