info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
Besserwissern

Konsten att bygga en halvö

Vid Masthuggskajen i Göta älv i Göteborg ska två hektar ny landyta anläggas för att möjliggöra fler hus. Men hur byggs egentligen en halvö?

Så här ska den nya stadsdelen i centrala Göteborg se ut när den är klar om fem år. I förgrunden på bilden ligger i dag Stena- terminalen.

1. Mjuk lera gav l-stödslösning

Det finns olika tekniker som kan användas för att bygga en halvö, allt beror på hur omgivningen ser ut. Den mjuka leran utanför Göteborg, som i vissa fall kan ligga på 120 meters djup, gjorde att man valde en så kallad L-stödslösning. Inte den vanligaste metoden, men ändå beprövad.

2. Grumlingsspont

Steg ett är att riva den befintliga kajen på land.

– Sedan anläggs en stödkonstruktion, ”grumlingsspont”, en barriär mot älven som avgränsar hela ytan. Det blir ett skydd för att sedimentet inte ska komma ut i älven under arbetets gång, säger Anders Ydreskog, projektledare för Älvstranden Utveckling.

Innanför sponten slås ytterligare kvartersspont i form av lådor, det är där fastigheterna ska stå. Efter det rivs delen av kajen som ligger ute i vattnet. Inåt landet bakom halvön läggs en stor spillvattenledning om.

3. Över 2000 pålar bär upp halvön

Sedan är det dags att muddra. Ett lager av sand läggs som ett skyddstäcke över havsbotten, ovanpå det gjuts en betongplatta. Från pråmar ute i vattnet förs pålar ner i leran.

– Pålningen är den svåraste och mest tidskrävande delen av hela projektet, på grund av leran på havsbotten, säger Ole Steen Christiensen, projektchef på bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff, som har fått i uppdrag att bygga halvön.

Sammanlagt krävs det cirka 2100 pålar för konstruktionen.

Den nya halvön byggs i närheten av Stenaterminalen.4. Betongdäck på två hektar

Efter det växer betongdäcket fram ovanpå pålarna. Halvön sträcker sig 100 meter ut i vattnet och blir 200 meter bred.

– Längst ut runt konstruktionen placeras cirka 35 L-formade betongelement, de skyddar hela konstruktionen, säger Anders Ydreskog.

Kvarterssponten töms på vatten med hjälp av vattenpumpar, det ska bli källare till de planerade bostadshusen. Sedan tas sponten som anlades i början bort. Nu är halvön klar. Efter det dras ledningar och ett ytlager anläggs ovanpå.

Klart 2027

Byggstart av halvön sker under sommaren och beräknas kosta 1,3 miljarder kronor. Först 2027 ska husen på ön stå klara för inflyttning.

Mette Carlbom, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Konsten att bygga en halvö

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig