info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Konkurrerar med sociala avgifter

Genom att välja socialförsäkringssystem för sina anställda kan utländska företag pressa arbetskraftskostnader, visar en ny rapport från LO. Organisation kräver nu flera förändringar.

Det är LO som i en ny rapport, ”Vinnare och förlorare”, visar hur företagen kan pressa arbetskraftskostnaden i byggbranschen genom valet av EU-land som de anställda utstationeras ifrån. Konsekvensen blir att arbetare får ut en mindre i nettolön än sina svenska kollegor, oavsett om de får lön enligt kollektivavtal eller inte. Orsaken är att socialförsäkringssystemen är annorlunda i andra länder än i Sverige. I många fall dras sociala avgifter från arbetarnas löner i deras hemland, Vidare snedvrids konkurrensen mellan utländska och svenska företag, konstaterar LO. Det beror på att företag utstationerar arbetskraft till Sverige från länder där de betalar lägre sociala avgifter.

Utnyttjar skillnaderna

Rapporten bygger huvudsakligen på förhållandena i bygg-och anläggningsbranschen, där problemen är störst. I rapporten finns ett stort antal exempel på missförhållanden och intervjuer med flera byggnadsarbetare som råkat illa ut på olika sätt. Där finns exempel på att företag verkar utnyttja skillnaderna i skatte- och avgiftssystem på ett sätt som EU-rätten inte förutsett. Ett exempel är fall där polska byggnadsarbetare fått resa till Irland för att sedan utstationeras till Sverige. Man utgår ifrån att det skett för att skatter och sociala avgifter är lägre på Irland än i Polen.
LO listar i sin rapport vilka som vinner och förlorar på dagens system. Till vinnarna hör, förutom företagen som sysslar med utstationering, också svenska beställare som får lägre priser och huvudentreprenörer som använder inköpt arbetskraft, som får högre vinster.
Till förlorarna hör svenska entreprenörer som använder egna anställda. De utstationerade arbetarna kan visserligen få en högre inkomst än de skulle fått i hemlandet, men de har ofta en svag ställning på arbetsmarknaden och tar en hög ekonomisk risk om de skadar sig eller blir sjuka. Svenska arbetare riskerar sina jobb i konkurrensen.

Krav om europeisk yrkesinspektion

LO vill nu att en lång rad åtgärder ska genomföras både i Sverige och Europa för att förändra situationen. Till förslagen hör:
*att huvudentreprenören bör bli ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande regler och avtal.
*att avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas i Sverige för arbete upp till 183 dagar.
* att det i lagen om offentlig upphandling görs tydligt vilka kollektivavtalsvillkor som ska gälla.
* att en europeisk yrkesinspektion inrättas för att förbättra samarbetet mellan nationella yrkesinspektioner och skattemyndigheter.
*att fackliga organisationer ska få möjlighet att företräda sina medlemmar mot utländska myndigheter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Konkurrerar med sociala avgifter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig