info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Konjunkturen ger inte fart åt lönerna

Andra kvartalet 2005 var byggkonjunkturen het. Men trots det höll sig bygglönerna inom avtalade ramar.

Pappläggarna, glasarbetarna och yrkesgrupperna på vvs-avtalets område har den snabbaste löneutvecklingen i branschen. Men inte ens där kan löneutvecklingen orsaka någon större oro i byggföretagen.
Enligt Byggnads statistik för andra kvartalet i år håller sig löneökningarna runt tre procent, trots branschens uppgång.
För den största yrkesgruppen, trä- betongarbetare samt murare (TBM-gruppen) visar statistiken för andra kvartalet låga löneökningar. Ackorden hölls i tukt och förmaning av de stora byggföretagen.

I konjunkturuppgång brukar ackordslönerna skjuta fart. Och under de första kvartalen i år redovisade de stora byggföretagen mycket goda resultat. Trots det ökade den genomsnittliga förtjänsten på ackord i TBM-gruppen bara med två procent.
En förklaring kan vara lönekonkurrensen från de nya EU-länderna. Flera storföretag har importerat arbetskraft och flera löneförhandlingar på enskilda projekt har förts under hot om utflaggade jobb.
Det går dock inte att dra några säkra slutsatser om löneutvecklingen med stöd av lönestatistiken för ett kvartal.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Konjunkturen ger inte fart åt lönerna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig