info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kongressen: bättre företagshälsa

Byggnads ska verka för att åter få en rikstäckande företagshälsa och för ett nytt nationellt register med hälsouppgifter om byggnadsarbetarkåren. Det bestämde kongressen.

Arbetsmiljön är den fråga som engagerat flest personer att skriva motioner till kongressen. Bristen på företagshälsa och den ofta dåliga kvalitén på den som finns, fick många motioner.
Efter att den rikstäckande gamla Bygghälsan lades ner är det ofta mycket dåligt med företagshälsan. Det påverkar byggnadsarbetarnas hälsa och möjligheten att se hur byggnadsarbetare som grupp blir skadade.
Byggnads ska verka för att det åter blir en rikstäckande företagshälsovård för byggnadsarbetare, bestämde kongressen, efter bland annat en motion från avdelningen i Dalarna.

På Bygghälsans tid fanns ett centralt hälsoregister över byggnadsarbetarna. Då kunde man se utvecklingen av skador och sjukdomar bland gruppen byggnadsarbetare och det blev därmed lättare att arbeta förebyggande.
Nu vill kongressen att ett nytt centralt register upprättas. Kongressen beslöt att Byggnads snabbt ska arbeta för en lagstiftning som ålägger alla företagshälsor att till ett nationellt register rapportera in alla undersökta personers hälsotillstånd och uppkomna skador. Exempel på uppgifter som ska ingå är vad de arbetar med fysiskt, vilka kemiska produkter de varit utsatta för och upplevda stressituationer. Kunskaperna som samlas i registret ska direkt återanvändas i byggnadsarbetarnas arbetsmiljö, genom att forskare kontinuerligt arbetar med de inkomna uppgifterna. Registret ska också kunna användas som underlag då arbetsmiljöverket behöver skärpa eller införa ny lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Kravet om ett nytt nationellt register hade ett starkt stöd. Motioner om ett register kom bland annat från Jämtland-Härjedalen, Gästrikland, Uppsala, Norrköping och Kalix.

Byggnads ska skärpa kraven i avtalsrörelsen på företagshälsovård. Idag står det att en nyanställd bör få en hälsoundersökning inom sex månader.
Efter att Mikael Öhlund, Skellefteå talat sig varm för en motion från Dalarna, blir kravet att en nyanställd ”ska” få en hälsoundersökning inom två månader. Detta krav ska tillföras avtalsrörelsen.
Efter kongressbeslut kommer förbundet också att arbeta för hårdare lagtexter om företagshälsovården.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kongressen: bättre företagshälsa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig