info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kolla bullret med telefonen

Arbetsmiljöverket har nu släppt en applikation till Iphone som mäter buller. − Applikationen ger en indikation på bullernivån, säger Bengt Johansson, expert vid Arbetsmiljöverket.

Med hjälp av ”bullerappen” går det snabbt och enkelt att kontrollera ljudnivån på jobbet. Något som inte minst är viktigt på landets byggarbetsplatser där det ofta förekommer arbetsmoment med hög ljudnivå. Det går att mäta bullernivån i realtid och det går att i efterhand gå in och mäta hur mycket buller som man utsatts för under en hel dag. ”Bullerappen” fungerar i ljudnivåer mellan 40 och 100 decibel.

– Den ersätter dock inte de noggranna mätningar som behöver göras ute på bullriga arbetsplatser, där risken för hörselskador är överhängande. Men självklart kan man ha nytta av den, eftersom återkommande exponering för höga bullervärden kan ge skador, säger Bengt Johansson.

Arbetsmiljöverkets bullerapplikation är helt gratis.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kolla bullret med telefonen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig