info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Köldskador och vita fingrar – byggnadsarbetare drabbas hårt

Kyla och tufft klimat leder till skador som förfrysning av händerna och vita fingrar. Byggnadsarbetare tillhör de mest utsatta då det gäller kyla. Det visar en ny studie.

Att jobba i kyla riskerar att skada byggnadsarbetares händer. Foto: Walt Fletcher, Mostphotos

Många byggnadsarbetare arbetar i kyla och riskerar att skada sina händer. De har bland annat en ökad risk att drabbas av vita fingrar, en kärlskada i handen.
Albin Stjernbrandt, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin i Umeå, har studerat sambandet mellan utsatthet för kyla och problem i händerna bland arbetare i norra Sverige.
Han försvarar sin doktorsavhandling, idag, torsdag.

Vad har du kommit fram till?

– Vi har studerat funktionen i händerna vid arbete i kyla. Det kan gälla att man får nedsatt känsel eller vita fingrar, vilket i hög grad gäller dem som jobbar med vibrerande verktyg, säger han.

Albin Stjernbrandt

I hans arbete på Arbets- och miljömedicin ser han en stark koppling mellan vita fingrar och vibrerande verktyg. 

– Dit kommer ju många byggnadsarbetare som fått skador och som jobbat i minus 20 grader, med till exempel vibrostavar och slagborrmaskiner.

Studien bygger delvis på enkäter med över 12 627 deltagare i arbetsför ålder som svarat på frågor om hur de och deras händer reagerat i kyla. De har själva fått bedöma vad de räknar som kallt.

I gruppen med byggnadsarbetare ingår cirka 2 400 personer och just byggnadsarbetare är en grupp som tillhör dem som utsätts allra mest för kyla i sitt arbete, det visar studien.
Andra som drabbas är yrkesmilitärer, fiskare och skogsarbetare.

– Det fynd som stack ut starkast var att många av dem som utsatts för kyla hade fått förfrysningar i händerna och på andra delar av kroppen. Det är anmärkningsvärt när det går att förebygga. Bland dem som förfryst händerna är det också vanligare med vita fingrar, säger Albin Stjernbrandt.

I hela gruppen hade mellan 11 och 14 procent fått vita fingrar. Mer än 20 procent hade smärtproblem i händerna i kallt väder. Dessa siffror är dock inte nedbrutna på yrkesnivå.

–  Skadorna är särskilt allvarliga eftersom det inte finns någon effektiv behandling mot vita fingrar eller förfrysningar, säger Albin Stjernbrandt.

Han efterlyser bättre riskbedömningar vid arbete där man utsätts för kyla, särskilt som det saknas specifika arbetsmiljöregler för just köldexponering utomhus.

– Det är viktigt att skydda händerna med rätt klädsel. Problemen kan bli värre när man en gång har drabbats av förfrysning. Följden kan bli försämrad känsel och onormal köldkänslighet, säger Albin Stjernbrandt.

För ett tiotal år sedan kom en studie från Umeå universitet som visade att byggnadsarbetare i norr löpte större risk att få vita fingrar än kollegorna söderut. Också om man tog hänsyn till ålder, tobaksvanor och användandet av vibrerande verktyg.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fakta: Deltagare från norra Sverige

De deltagande i undersökningen kommer från norra Sverige,
med Jämtlands län som nedre gräns.

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Köldskador och vita fingrar – byggnadsarbetare drabbas hårt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig