info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Klartecken för Hallandsåstunnel och Norrbottniabanan

Järnvägstunneln genom Hallandsåsen kommer att byggas klar. Det är en av delarna i en överenskommelse mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om infrastrukturen. Norrbottniabanan blir av, det framgår också av paketet.

Totalt satsas 373 miljarder kronor på vägar och järnvägar 2004-2015. Ett flertal projekt blir tidigarelagda. Totalt går 108 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet och 42 miljarder till nyinvesteringar i landets vägnät. Det innebär en ökning med drygt nio miljarder jämfört med tidigare beslut.

Ett flertal satsningar görs.
Både vänsterpartiet och miljöpartiet har varit tveksamma till att bygga klart Hallandsåstunneln, men nu finns alltså byggandet med i överenskommelsen. Tunneln ska byggas klar i enlighet med Banverkets tidigare planer. Tanken är att tunneln ska vara klar runt 2011-2012. Cirka fem miljarder är inlagt i paketet för att avsluta projektet.

En nyhet är att Norrbottniabanan kommer att bli av. I paketet finns två delprojekt. Dels tidigareläggs en etapp; Haparandabanan mellan Haparanda och Kalix, som skulle ha byggts oavsett om Norrbottniabanan blivit av eller inte. Den sträckan börjar byggas runt 2006 istället för 2010. Dessutom finns nu tre nya miljarder avsatta för att påbörja en etapp av Norrbottniabanan söder om Luleå. 2010 är planerat byggår.
Vidare fullföljs byggandet av Botniabanan enligt planerna.
Enligt paketet ska också Citytunneln i Malmö byggas enligt tidigare planering.
Mälardalstunneln, en pendeltågstunnel genom Stockholm, tidigareläggs till 2005.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Klartecken för Hallandsåstunnel och Norrbottniabanan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig