info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Klart med FN-regler för mineralull

ILO, FN:s organ för arbetslivsfrågor, har slutligen antagit skyddsanvisningar för arbete med mineralull.

Anvisningarna innehåller bland annat krav på andningsskydd och särskilda arbetskläder.
Byggen ska projekteras så att färdiga mineralullsprodukter kan användas.
Skärning, rivning och sågning av mineralull ska undvikas. På så sätt minskas dammet som bland annat resulterar i klåda och irritation i luftvägarna.
Anvisningarna gäller även så kallade bilolösliga fibrer som tagits fram i Tyskland. Dessa fibrer bryts lättare ner i kroppen. Enligt tillverkarna minskas på så sätt risken för cancer.
Mineralullsfibrer betraktas som ”möjligen cancerframkallande” till skillnad från asbest som tydligt klassas som cancerframkallande.
Reglerna har kommit till stånd efter många års påtryckningar från IBTU, Bygg- och Träfackens internationella organisation i Geneve. Redan i januari 1993 antog IBTU ett program med skyddsregler för arbete med mineralull.
För att ge mineralullsfrågorna högre status krävde IBTU att också FN-organet ILO skulle anta reglerna.
Men frågan har förhalats i mer än sex år. Orsaken är främst den intensiva påverkan som tillverkarna bedrivit för att slå vakt om mineralullsprodukternas anseende.
De anvisningar som nu antagits är frivilliga. De anger endast en miniminivå på skyddet vid arbete med mineralull, främst i den majoritet av länder som inte har särskilda föreskrifter för mineralull.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Klart med FN-regler för mineralull

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig