info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

KLART I NATT: SÅ MYCKET ÖKAR DIN LÖN I KRONOR

Byggavtalet är klart. Förutom att vara överens om lönen har parterna enats om nya regler kring granskning av byggföretag och en utökad korridor för arbetstiden.

Byggnads och Byggföretagen är överens om ett nytt byggavtal som enligt facket berör 100 000 arbetare. Sent i går kväll skakade parterna hand efter tröga förhandlingar.

– Det är alltid skönt att komma i mål utan medling. Den stora vinsten som jag ser det är att båda parterna bär överenskommelsen på ett annat sätt än när en medlare lägger ett medlingsbud, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

– Jag är jättenöjd. Avtalet är balanserat och ett stort steg framåt där det finns stora vinster och framgångar för Byggnads, men även stora vinster och framgångar för oss, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Avtalet är 2-årigt och värdet ligger på 7,4 procent. Uppgörelsen följer därmed det så kallade märket som industrin satte tidigare i vår. Enligt Byggnads kommer det nya byggavtalet ge löneökning på cirka 2 800 kr över två år för en genomsnittlig byggnadsarbetarelön.

Enligt avtalet ska grundlönen för det första året höjas med 8:48 kronor i timmen redan kommande löneperiod och med 7:06 kronor för det andra året den första löneperioden efter den sista april 2024.

Avsättningen till den extra pensionen är 0,1 procent det första året och 0,1 procent det andra året.

En av de stora frågorna under förhandlingar har varit Byggnads krav om att få bättre möjligheter att granska byggbolagen. Där har parterna kommit överens om något som de kallar Svensk byggkontroll. Det hela handlar om hur den fysiska kontrollen av förtagen ska genomföras, när och vilka handlingar facket ska få tillgång till.

– Arbetsgivarna ska betala granskningen när vi lägger ut arbetet på förtroendevalda. De ska betala lönen för att förtroendevalda som jobbat ute på bolagen ska utföra det här arbetet. Vi kommer även ta ut en tillsynsavgift från byggbolag som har hängavtal och där kontrollen kommer skötas av Byggnads centralt och av regionerna, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

Kan det här innebära att ni på facket behöver anställa?

– Ja, möjligtvis. Det kan nog bli så när det är i full gång.

Även på arbetsgivarsidan är man nöjd med den nya granskningen.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

– Den är transparent och förutsägbar. Det finns en tydlighet i vilka dokument som ska tas fram och i vilken omfattning, säger Mats Åkerlind.

Något som arbetsgivarna slagits för under förhandlingarna är att bredda spannet för när man ska kunna förlägga arbetstiden. Tidigare var det 06:30 till 17:00 som gällde. Enligt det nya avtalet blir det möjligt att lägga ut arbetstiden mellan 06:00 och 18:00. Samtidigt plockas arbetsgivarnas möjlighet att förskjuta arbetstiden med en halvtimma både på morgonen och kvällen bort.

– Det innebär att arbetstiden i realiteten förändras med en halvtimme, säger Torbjörn Hagelin.

Övriga nyheter i korthet.

  • Höjd reseersättning till 25 kr/mil för alla som har minst 2 km till jobbet och säkrad reseersättning för kranförare och alla som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.
  • Ny och uppdaterad ackordslista.
  • Arbetsgrupp för samordningsnummer med syfte att säkerställa obligatorisk skatteregistrering av utländsk arbetskraft, liknande system som finns i Finland.
  • Säkerställt rätten till traktamente för utländsk arbetskraft.
  • Föräldralediga kan spara sin arbetstidsförkortning längre.
  • Under en femårsperiod ska samtliga duschar i personalutrymmen utrustas med lås.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: KLART I NATT: SÅ MYCKET ÖKAR DIN LÖN I KRONOR

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig