info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Klagomål på arbetsmiljön på Trafikverkets broprojekt

För lite vatten, saknaden av tvål och bristfällig bodstädning för arbetarna. Trots både pandemi och stekhetta. Ja, det är kritik som riktas mot Itinera SpA, det italienska företaget som bygger Nya Skurubron i Nacka kommun.

Byggnadsarbetaren har varit på platsen där det enligt uppgift rått vattenbrist och dålig städning, trots pandemin och bitvis väldigt hög värme. Foto: Margite Fransson

Via ett tips kom en berättelse om hur utländska arbetare har slitit med tungt betong- och formarbete i stekhet sol – utan tillräckligt med vatten att dricka, skölja av sig och hålla hygien med samt till toalett. Avsaknad av tvål och dålig städning är andra klagopunkter.

Arbetslaget som är inhyrt håller till på prestigeprojektet Nya Skurbron i Nacka kommun, beställd av Trafikverket och som utförs av det italienska företaget Itinera SpA. Företaget har även fått i uppdrag att bygga om två trafikplatser.

Istället för rinnande vatten kommer arbetsledningen ut med vattendunkar, och enligt kollektivavtalet kan man göra så. Problemet här är enligt uppgift att de få dunkarna snabbt har blivit tomma i högsommarvärmen (33 grader i skuggan förra veckan). För att få nytt vatten måste ledningen ständigt påminnas, menar uppgiftslämnare. Vattnet har enligt uppgift inte räckt till den nu så extra viktiga handtvätten eller till att spola toaletten med. Dessutom har tvål saknats.

Duschar, rinnande vatten, plats för omklädning, fikarum och god standard finns på Itinera SpA:s bodkomplex 600-700 meter bort men att ta sig dit, fram och tillbaka, för toabesök eller handtvätt gör sig inte möjligt om jobbet ska göras. Man känner sig som en ”andra klassens arbetare”.

Den som svarar på frågor om projektet och byggjobbarnas arbetssituation är Åse Wallin, Trafikverkets projektledare. Enligt henne är klagomålen om en orimlig vattensituation inte en bild som Itinera SpA känner igen.

– Enligt uppgift från entreprenör har vattenleverans fungerat förutom en halv dag förra veckan då boden tillfälligt var ur funktion. De blev då tvungna att ta sig till huvudetableringen.

Däremot har städning i bodarna inte varit ”acceptabel” trots rådande pandemi.

– Från och med idag kommer städning att ske två gånger per vecka enligt överenskommelse med entreprenören, säger Åse Wallin som försäkrar att hon kommer fortsätta att kontrollera arbetsmiljön för byggjobbarna.

– Arbetsmiljöfrågor ska alltid vara i fokus. Jag kommer följa upp detta extra och se till att allt detta fungerar. Alla ska ha bra arbetsförhållanden på våra arbetsplatser.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Klagomål på arbetsmiljön på Trafikverkets broprojekt