info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

KI ser risk med höga lägstalöner

Konjunkturinstitutet talar, liksom förra året, för att lägstalönerna ska hållas nere. De menar att det underlättar inträdet på arbetsmarknaden för grupper som står utanför.

I avtalsrörelsen i byggsektorn förra året var frågan om lägre löner för vissa grupper en het potatis. Arbetsgivarsidan ville införa nya anställningsformer och nya kategorier av arbetare med särskilda, lägre löner. Syftet sades vara bland annat att sänka trösklarna för dem som behöver komma in på arbetsmarknaden. Sveriges Byggindustrier ville även frysa lägstalönerna för alla byggnadsarbetare.
Snart drar nästa avtalsrörelse igång och i dag har Konjunkturinstitutet presenterat sin lönebildningsrapport, som ska ge fack och arbetsgivare en bild av hur förutsättningarna är för lönebildningen. I rapporten argumenterar man, liksom förra året, just för att hålla nere lägstalönerna. Myndigheten konstaterar att det är brist på arbetskraft i många sektorer, men att arbetslösheten samtidigt är betydligt högre bland personer utan efterfrågade färdigheter. Det uppges handla främst om utrikes födda och personer med låg utbildning. Konjunkturinstitutet skriver att spridningen i arbetskraftens färdigheter har ökat och att det innebär att fler har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden med rådande lägstalöner.
Enligt Konjunkturinstitutet kommer en långsam löneutveckling de närmsta åren få begränsade effekter på sysselsättningen, medan en snabb utveckling kan påverka sysselsättningen negativt. Timlönerna väntas, enligt KI, öka med 3,2 procent nästa år.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: KI ser risk med höga lägstalöner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig