info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kemidirektör fälld för fel i giftinformation

Den första domen efter miljöskandalen i Hallandsåsen är avkunnad. Rhône Poulencs vd, Lars Wester, har dömts i tingsrätten för felaktig varuinformation.

Det gällde varublad och etiketter till det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil, som skadade byggnadsarbetare.
Tingsrätten anser att Wester av oaktsamhet brutit mot lagen om kemiska produkter och kemikalieinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad och märkning av produkter, då det gäller Rhoca Gil: solution 1. Han skulle ha kontrollerat att varuinformationsblad och etiketter stämde, men gjorde inte det.

Lars Wester döms till 90 dagsböter á 650 kronor; totalt
58 500 kronor. Tingsrätten dömer till ett bötesstraff som den anser är kraftigt. Orsaken är att bristerna i informationen varit så stora och att bolaget sålt stora mängder av produkten. Domen innebär att Ängelholms tingsrätt helt går på åklagarens linje.
Rhône Poulenc var skyldigt att lämna alla uppgifter av betydelse om Rhoca Gils hälso- och miljövådlighet, konstaterar tingsrätten. Informationsskyldigheten åligger den som importerar och släpper ut den kemiska produkten på marknaden.

Rätten konstaterar att Lars Wester som vd för det svenska bolaget är ansvarig för att företaget följer lagar och föreskrifter. Den skyldigheten innebär att han inte kan hänvisa till att uppgifterna kommer från det franska moderbolaget, utan han är skyldig att själv se till att de stämmer. Det var också hans skyldighet att rätta och komplettera uppgifterna så att de stämmer med svensk lagstiftning, både då det gäller varuinformationsblad och etiketter.

Men Wester har inte gjort några egna kontroller, konstaterar tingsrätten.
Kemiföretaget sålde 390 ton av Rhoca Gil:solution 1, till Skanska för användning i Hallandsåsen. Över 20 byggnadsarbetare skadades av akrylamiden i produkten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kemidirektör fälld för fel i giftinformation

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig