info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kärv start på avtalsrörelsen

Industriavtalets parter är fortfarande inte överens, en vecka efter att de gamla avtalen gick ut. Byggnads stöttar fackförbundens hållning att avfärda det liggande lönebudet.

De LO-förbund som är berörda är IF Metall, Livs och GS. I och med att en vecka nu har gått sedan deras tidigare avtal upphörde att gälla så har rätten att varsla om stridsåtgärder stärkts, inget av fackförbunden har dock ännu gått ut med något sådant besked.

”Ett skitbud”

I förra veckan avvisade fackförbunden slutbudet från industrins medlare, de så kallade opartiska ordförandena. Budet innebar en löneökning på 2,6 procent på tretton månader.
– Ett jävla skitbud, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson och konstaterar att IF Metall, Livs och GS har Byggnads fulla stöd.

Riktmärke som tas fram

Industrins avtalsrörelse ligger före andra förbunds och förhandlingsresultat brukar användas som ett riktmärke i övriga förhandlingar. Torbjörn Johansson vill inte kommentera om det finns någon lägsta nivå som industriförbunden måste uppnå för att deras avtal ska kunna fungera som riktmärke i Byggnads förhandlingar. Gällande rimliga nivåer hänvisar han till att de förbund som ingår i LOs samordning kräver en löneökning på 3,5 procent.

”En hög nivå”

Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind beskriver industribudet på 2,6 procent annorlunda än Torbjörn Johansson:
– Det är en hög nivå, som arbetsgivarna ändå är villiga att ta, säger han.
Han menar att den är bra jämfört med tidigare år och att man ska ha med i bedömningen att förbättrade försäkringsvillkor träder i kraft när avtalet är klart.
På frågan om han ser någon övre gräns där industriavtalet inte längre kan fungera som riktmärke svarar han att han i varje fall räknar med att avtalet ska behålla rollen som riktmärke.

”Konkurrenskraft skapar utrymme”

Tanken med att alla anpassar sig efter den konkurrensutsatta industrin är att det innebär en anpassning efter internationella konkurrensvillkor. Mats Åkerlind poängterar i sammanhanget att den internationella konkurrensen berör byggbranschen i allt högre utsträckning.
Från industrifacken har man fört en argumentation om att svensk industri går bra och är konkurrenskraftig, och att det skapar utrymme för större löneökningar än det nuvarande budet. Livs, IF Metall och GS fortsätter nu att samtala med arbetsgivarsidan med hjälp av de opartiska ordförandena.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kärv start på avtalsrörelsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig