info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Kan stoppa skadlig stress"

Ett bra verktyg för skyddsombuden att agera mot stress och dålig organisation. Det anser Byggnads om nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö. Byggarbetsgivarna är skeptiska.

Idag, torsdag, inför Arbetsmiljöverket en ny föreskrift som reglerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på landets byggarbetsplatser. Målet är att hindra ohälsa som beror på mobbning, kränkning, dålig organisation och ledning på arbetsplatserna.
Ulf Kvarnström arbetsmiljöombudsman på Byggnads tror att föreskriften kan få stor betydelse.
-Den ska kunna leda till att vi kan stoppa jobb som orsakar skadlig stress. Jag ser den som ett verktyg för våra skyddsombud. Lever inte arbetsgivaren upp till kraven, kan de agera, säger han.

Mål ska hindra ohälsa

Den nya föreskriften är ett förtydligande och en utökning av de regler som finns inom detta område sedan tidigare, men som ansetts otillräckliga. Ett av de nya kraven är att arbetsgivaren tillsammans med de anställda ska ta fram mål för hur man ska arbeta för en god hälsa och öka organisationens förmåga att hindra ohälsa.
Reglerna ställer krav på hur arbetsgivaren organiserar arbetet. Man ska se till att de arbetsuppgifter, befogenheter och arbetstider de anställda får, inte orsakar en ohälsosam arbetsbelastning varken psykiskt eller fysiskt. De anställda har också rätt till information om sina arbetsuppgifter, som till exempel hur de ska prioritera om tiden inte räcker till.

Krav på rutiner mot mobbning

Arbetsgivaren är vidare skyldig att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Då det gäller mobbning och annan kränkande särbehandling ska arbetsgivaren jobba förebyggande men ha rutiner för vad man ska göra om det ändå skulle ske.
Ulf Kvarnström tycker det är viktigt att få ett klargörande i föreskriften då det gäller kränkande särbehandling. Men han tror att föreskriften kommer att användas mest då det gäller stress, ett av byggbranschens största problem. Han hoppas att det kan bli ett sätt att få bukt med arbetsplatser med omöjliga tidplaner.

Skyddsombud kan agera

Det är Arbetsmiljöverket som ska kontrollerar att reglerna efterföljs, men ute på arbetsplatserna kan skyddsombuden slå larm och agera.
-För att kunna använda föreskriften på rätt sätt är det viktigt att våra skyddsombud utbildas. Jag kommer att ta upp frågan i Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, (BCA), som vi har tillsammans med byggarbetsgivarna, säger Ulf Kvarnström.

”Begränsad betydelse”

Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert Björn Samuelson är mer tveksam till den nya föreskriften.
-Jag tror att den får en begränsad betydelse. Föreskriften är ju egentligen ett förtydligande av reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, som man sedan tidigare är skyldig att följa. Den effekten detta får är att det fäster mer uppmärksamhet på de organisatoriska och sociala aspekterna på arbetsplatserna.
Kommer detta att påverka stressen på arbetsplatserna?

-Nej, jag tror inte det gör någon större skillnad. De frågorna har varit uppe tidigare.
Men hur väl förberedda är byggföretagen på att leva upp till kraven i föreskriften?
-Det är svårt att ha en uppfattning om hur förberedda företagen är. Vissa har ett väldigt utvecklat arbete, andra har det förmodligen inte lika medvetet. Egentligen tror jag det beror mer på företagskulturen än på föreskriften, om det blir någon förändring.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Kan stoppa skadlig stress"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig