info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kampen mot vattnet

En kraftig översvämning i Vänern kan få katastrofala konsekvenser. Därför byggs nu ett översvämningsskydd vid Våghusbron i Karlstad. På arbetsplatsen kämpar byggnadsarbetarna mot tiden och vattnet.

Första morgonen när de började arbeta i gropen låg det döda fiskar på betongplattan. Nu är fiskarna borta, men vattnet forsar längs sidorna och stora vattenpölar har bildats på betonggolvet. Intill står två, blåa pumpmaskiner som har fullt sjå med att få undan allt.
– Om vi får in för mycket vatten, så tappar vi en vecka, säger betongarbetaren Bo Larsson.


Vad byggs?
Ett översvämningsskydd vid Våghusbron i området Inre hamn i Karlstad.
Vem bygger?
Veidekke är generalentreprenör, Sweco är projektör.
Vem beställer?
Karlstads kommun.
Hur mycket kostar det?
Cirka 10 miljoner kronor.
Hur många jobbar på bygget?
Totalt 10, sex dykare, en sprängare och tre byggnadsarbetare.
Vad tjänar de?
Byggnadsarbetarna tjänar 206 kronor per timme på ackord.

Vi befinner oss på sjöbotten, cirka fem meter ner i en torrlagd grop, omgärdad av stålspont. Ovanför oss finns vattnet som leder ut i kanalen i Vänern. Nere i gropen håller tre byggnadsarbetare på att bygga ett skydd, för att mota Vänerns vattenmassor vid en översvämning.
Karlstad ligger där Klarälven mynnar ut i Vänern och räknas som norra Europas största sötvattendelta. År 2000 drabbades Värmland av kraftiga översvämningar när Klarälven och Vänern svämmade över. När regeringen några år senare gjorde en klimat- och sårbarhetsutredning pekade utredningen på ökade risker för översvämningar i bland annat Vänern på grund av klimatförändringarna. Karlstad, som sedan tidigare var utsatt för stora översvämningsrisker, blev ännu mer sårbart.
För sex år sedan antog Karlstads kommun ett översvämningsprogram, där riktlinjerna drogs upp. Inne på samhällsbyggnadskontoret berättar projektledare Torbjörn Karlsson om bakgrunden och placeringen.
– Efter flera utredningar kom vi fram till att det var bra att ta ett större grepp, att hålla ute vattnet, inte bara valla in områden, förklarar han.

Vid Våghusbron i området Inre hamn, där det planeras för 2 000 bostäder, hittade man vad man sökte. Här fanns kontakten med Vänern, men också högpunkter och berg. Kommunen bestämde sig för att bygga ett översvämningsskydd, en överliggarbalk som monteras på plats när vattnet stiger i Vänern.
– Vi har tur med Vänern som inte stiger lika snabbt som Klarälven. När sedan Vänern sjunker undan tas balken bort och förvaras i en byggnad intill, förklarar Torbjörn Karlsson.
Vid vilka nivåer det kan bli aktuellt att använda översvämningsskyddet är inte fastställt än. Medelvärdet i Vänern är 44,7 meter över havet. Om det stiger till över 45 meter kan det bli dags att sätta på skyddet.
– Det kan bli översvämningar två gånger per år eller en gång på 100 år, men då är vi i alla fall förberedda, säger Torbjörn Karlsson.


KLIMATFÖRÄNDRINGAR SOM VÄNTAS PÅVERKA SVERIGE
• Varmare i hela landet – medeltemperaturen ökar med 2–7 grader.
• Växtsäsongen förlängs med 1–2 månader i hela landet.
• Nederbörden kommer att öka under det kommande seklet.
• Skyfallen kommer att bli vanligare.
• Höga vattenflöden kan bli mer vanliga i delar av södra Sverige.
• Havets medelvattennivå kommer fortsätta att stiga.
Källa: Rapporten ”Klimatanpassning och nybyggnation.”
LÄS MER: Här är Sveriges 18 mest utsatta områden. (PDF-dokument, 282 kB)

Byggnadsarbetarnas uppgift är att gjuta det spår som översvämningsskyddet ska monteras i. Nere i spontgropen sågar anläggningssnickaren Sören Bergkvist till brädan med cirkelsågen och slår sedan till med hammaren. Efter fikapausen är det fullt fokus på arbetet för att förbereda sig inför morgondagens gjutning som startar klockan sju.
Byggjobbet är försenat på grund av sprängningar och en besvärlig bottengjutning. Nu är det bråttom att bli klar i tid. Översvämningsskyddet ska vara klart den 1 april när kanalen öppnar för båttrafik.
Sören Bergkvist och Bo Larsson är anställda av Veidekke. Peter Eriksson är inhyrd av NCC. De har alla tre lång erfarenhet av anläggningsarbete och
har under många år byggt broar och kraftstationer i Värmland, Västsverige och i Norge.
Alla tre minns översvämningarna 2000 och tycker att det är viktigt med ett översvämningsskydd för Karlstad. Annars tycker de att det är som vilket jobb som helst. De konstaterar också krasst att klimatförändringarna skapar byggjobb. Kommunen ska tillsammans med landstinget bygga ett skydd vid sjukhuset som ligger vid Klarälven; bland annat en upphöjd gång- och cykelväg. Det kommer också att byggas ett översvämningsskydd i Skåre vid Klarälven. Projekten väntas dra i gång till hösten.
Bo Larsson sprutar in injekteringsmassa i hålen, sticker fast armeringsjärnen och najar. Under tiden porlar vattnet längs de rostfärgade stålväggarna.
– Den största skräcken för oss är om vi får in för mycket vatten, då gäller det att få i gång pumparna snabbt. Det finns även pumpar på utsidan, säger Bo Larsson.
Arbetstiderna är fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, därefter är arbetarna lediga i tre dagar. De arbetar från sju på morgonen till sju på kvällen. När mörkret sätter in tar de hjälp av sina pannlampor och lamporna som står vid kajkanten.

”Den största skräcken för oss är om vi får in för mycket vatten, då gäller det att få i gång pumparna snabbt.”

Än så länge är det ljust. I glipan uppe vid spontens överkant syns den klarblå himlen och uppe på bron hörs motorljudet från bilarna. För de allra flesta Karlstadsbor kommer inte översvämningsskyddet att märkas alls, men platschefen Johan Aldrin på Veidekke tycker att det är ett betydelsefullt jobb och kommer själv att bo i en lägenhet i området.
– Det är inget monument som vi bygger, men det är viktigt när man vet vad det kan hjälpa mot, konstaterar han.


ÖVERSVÄMNINGSSKYDD INRE HAMN, KARLSTAD
• Översvämningsskyddet kommer att bestå av ett balksystem som monteras på fundament på var sin sida av inloppet. I balksystemet placeras sättare som tätar mot den förhöjda vattennivån. Det ena fundamentet utförs med en pumpstation där två stycken pumpar placeras. Pumparna lyfter vatten från insidan av sättarna ut till den högre nivån och pumparna ska ha en samlad kapacitet på 600 l/sekund.
• Översvämningsskyddet monteras tillfälligt vid höga nivåer i Vänern och demonteras när nivåerna sjunker till normalnivå. Skyddet är dimensionerat för att klara nivåer upp till + 47,3 meter över havet, vilket är högre än den befintliga kajen.
• Vid en sådan extremt hög nivå kommer även andra tillfälliga skyddsåtgärder att finnas på marken kring det monterade översvämningsskyddet.

De röda strecken visar platsen för översvämningsskyddet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kampen mot vattnet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig