info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kampanj mot dödlig rök

Rökgaser kan både skada och döda. Därför tar Byggnads arbetsmiljödag den 23 mars upp temat svetsrök. Ett stort antal arbetsplatser ska besökas.

Svets- och lödningsarbeten ger gaser och rök som är farliga. De kan orsaka såväl akuta skador, som skador på sikt.
-Tanken är att sprida kunskap om riskerna med rök- och svetsgas. Alla avdelningar kommer att lägga upp arbetet efter sina förutsättningar. Skyddsombud ute på arbetsplatser ska engageras, men arbetsplatserna kommer också bland annat att få besök av Byggnads regionala skyddsombud, säger Leif Wall, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.

Dödsolycka
Hur farlig svets- och lödröken är beror på i vilka material man arbetar och hur arbetsplatsen ser ut. Många allvarliga risker uppkommer vid svetsning i slutna rum, där det saknas ventilation och utsug. Ett dödsfall inträffade vid installation av fjärrvärme i en villa i Tranås 2009. En 23-årig licenssvetsare dog av syrebrist, efter att ha utsatts för kolmonoxid som fanns kvar inne i rören. Denna gas kom ut i luften i samband med avluftning.

Farliga ämnen
Flera andra allvarliga olyckor har inträffat av samma orsak. I samtliga fall har arbetarna jobbat med gassvetsning i rör för fjärrvärme eller fjärrkyla och använt acetylengas. Det finns också risker då acetylengas används vid lödning. Men utöver detta finns risker även för en rad andra farliga ämnen i samband med svetsning och lödning. Där finns ämnen som bland annat kan orsaka cancer och allergier.
– På grund av de stora riskerna finns ett stort behov av säkerhetsåtgärder, både vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser, säger Leif Wall.
En checklista har tagits fram inför dagen, som är den första arbetsmiljödagen förbundet ordnar. Där ska man gå igenom säkerheten på bygget, till exempel hur det är med ventilation och skyddsutrustning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kampanj mot dödlig rök

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig