info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jobbar du med rör? Går att spara 50 miljoner om året

De ligger överallt på bygget – stumpar från plaströr. Nu visar forskning att det är möjligt att göra nya rör av plastspillet.

50 miljoner kronor. Så mycket går det att spara om plastspill samlas in och blir till nya rör. Foto: Mostphotos

Varje år skapas det cirka 5 000 ton spill från plaströr på landets byggarbetsplatser. I dag går resterna i huvudsak till energiutvinning. Detta trots att rören ofta är tillverkade i högkvalitativ plast.

Nu visar projektet REPIPE att det går att återvinna plasten. Något som ger en besparing både i reda pengar och i utsläpp.

– Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns istället för att bara utvinna energin. För klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år, säger Annika Boss, forskare på forskningsinstitutet RISE och projektledare för REPIPE.

Under projektet har företag från hela värdekedjan varit med, bland annat entreprenörer ute på byggarbetsplatser där rörspill samlats in. Spillet har sedan skickats iväg, sorterats och tillverkats till nya optokabelrör och kabelskyddsrör.

Efter det lyckade försöket ska nu verksamheten skalas upp. Energimyndigheten har beviljat mer pengar och under de närmaste två åren kommer 30 bolag arbeta tillsammans för att få in en större mängd rör. Inom projektet ska man även försöka hitta fler användningsområden för den återvunna rörplasten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jobbar du med rör? Går att spara 50 miljoner om året