info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

JO-kritik mot olycksutredning

JO kritiserar polis och åklagare för handläggningen av olyckan vid LKAB, där far och son dödades då en krankorg störtade ner i ett gruvschakt. Utredningen har dröjt oacceptabelt länge, anser Justitieombudsmannen, JO.

Att utredningen om en händelse där två personer mist livet, tagit nästan fyra år att slutföra är inte acceptabelt, anser Justitieombudsmannen, JO, Cecilia Renfors. Hon slår fast att det var angeläget att utredningen bedrevs effektivt och med högsta möjliga prioritet.
I ett beslut riktar hon nu kritik mot såväl åklagaren Stig Andersson, som Åklagarmyndigheten och polismyndigheten. De kritiseras för att inte ha handlagt förundersökningen, brottsutredningen, i enlighet med det skyndsamhetskrav som finns i rättegångsbalken.
Hon säger att hon har förståelse för att ärendet var komplicerat och att åklagaren och polisen i alla delar inte kunde råda över tiden. Men oavsett det tycker hon att arbetet har tagit för lång tid.

Skulle varit mer aktiv

I det här fallet var det åklagaren, kammaråklagare Stig Andersson, som var förundersökningsledare och skulle ha drivit ärendet framåt, konstaterar JO. Men Cecilia Renfors anser det klarlagt att han inte varit tillräckligt aktiv, att detta ärende borde prioriterats mer och om inte det var möjligt, till exempel av resursskäl, borde åklagarmyndighetens ledning uppmärksammats på detta.
Men hon kritiserar också myndighetens ledning för att inte gjort vad som krävs för att detta ärende skulle prioriteras och polismyndigheten för att inte ha prioriterat ärendet i tillräcklig omfattning.

Lagkrav på snabbhet

Hos JO har Daniel Samnerud varit handläggare. Han säger att JO lagt stor vikt vid att det var en så allvarlig olycka. Därför borde den prioriterats bättre och dessutom successivt alltmer ju mer tiden tiden gick.
– Det finns ju ett lagstadgat krav på att handlägga dessa ärenden skyndsamt. Orsakerna är bland andra att ärenden som blir för gamla blir svårare att utreda på ett bra sätt och det är också av hänsyn till alla inblandade, säger han.

JO-anmälde

I olyckan vid LKAB miste Fredrik Oskarsson Rantavaara, 21 år och hans far Kenneth Oskarsson Rantavaara, 52 år, livet. De stod i en personkorg lyft av en mobilkran, då vajern plötsligt släppte och korgen föll ner. Efter olyckan i maj 2010 i LKAB´s gruva i Gällivare, konstaterade Arbetsmiljöverket att flera allvarliga fel begåtts.
Polis och åklagare inledde en utredning men i januari i år var utredningen fortfarande inte klar. Därför anmälde Ylva Reinesund, mamma respektive före detta hustru till de omkomna, ärendet till JO. Hon ansåg att utredningen tagit alldeles för lång tid och var rädd för att ärendet skulle hinna preskriberas.
I juni i år åtalade kammaråklagare Stig Andersson fem inblandade bolag för arbetsmiljöbrott och kräver företagsbot.

Planerade åtal

JO har tidigare begärt in svar om handläggningen av dem som nu kritiseras.
I sitt svar till JO framhåller åklagaren att det varit ett komplicerat ärende och att åtal var planerat tidigare, men att det i slutskedet framkom att ett ytterligare, ett femte bolag var inblandat. Det gjorde, enligt honom, att man i viss mån måste starta om. Han framhåller också att han haft hög arbetsbelastning.
Åklagarmyndigheten försvarar sig bland annat med att polisen inte alltid haft tillräckligt med resurser för utredningen. Polisen anser inte att man gjort några fel, utan framhåller att det är ett komplicerat ärende, och att man idag har nya arbetsrutiner som är mer effektiva.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: JO-kritik mot olycksutredning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig