info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Jättemissen – bygget 145 miljoner dyrare: "Överraskad"

Det stora vägprojektet var planerat att börja i höst. Men när anbuden kom in förstod Trafikverket snabbt att något gått snett.

OBS! Bilderna är inte från det tänkta vägbygget. Foto: Mostphotos/Johan Fyrk

Det är Dala Demokraten som skriver om problemen för riksvägsprojektet i Ludvika. 2016 beräknade Trafikverket och kommunen att kostnaden för ombyggnaden av riksvägen i sydvästra Dalarna skulle bli cirka 189 miljoner kronor. Men när man nu har tittat på de inkomna buden för att utföra jobbet har en ny beräkning gjorts – på hela 333,7 miljoner.

Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket, erkänner för Dala Demokraten att han är överraskad över kostnadsökningen på 145 miljoner kronor.

– Ja, det får jag väl lov att säga. Jag är överraskad över att vissa delar blev så pass mycket dyrare. Det gäller delen från Lyviksberget till korsningen vid OK så där har vi någonstans gjort en felbedömning, säger han.

Förklaringen till felet anser Patrik Svärd vara att man inte har haft exakta detaljer att gå på vid planeringen.

– Det ligger till viss del i sakens natur eftersom vi på den här delen bygger ny riksväg och det därför blir en större osäkerhet än vad det blir inne i centrum där vi gjort detaljprojektering, säger han till Dala Demokraten.

På grund av felkalkyleringen kan vägprojektet skjutas på framtiden. Enligt Dala Demokraten avgör Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vägens framtid om några veckor.


Du läser: Jättemissen – bygget 145 miljoner dyrare: "Överraskad"