info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Isocyanatforskning läggs ner

Isocyanatforskningen i Hässleholm läggs ner. Lunds universitets beslut om nedläggning står fast. Torsdagens centrala förhandlingar slutade i oenighet.

Detta innebär att avdelningen läggs ner och att personalen sägs upp. Lunds universitet har beslutat att lägga ner verksamheten för att den har ett ekonomiskt underskott. Det fattas 6,5 miljoner kronor i budgeten.
Gårdagens förhandling kommer att följas av förhandlingar om uppsägningar, där frågor om turordning och omplacering ingår. Dessa upptas efter sommarsemestern, enligt Staffan Svensson, personalchef vid Lunds universitet.

De fackliga organisationerna har kämpat för att forskningen ska bevaras.
-Nedläggningen är en katastrof för byggnadsarbetarna och hela LO-kollektivet. Riskerna i byggbranschen behöver utredas mer, anser Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman, på Byggnads.
– Universitets prioritering är oacceptabel. Reglerna borde ändras så att regeringen kan gå in och beordra universitet att behålla den här typen av viktig samhällsforskning.

Det pågår en kartläggning av den pågående isocyanatforskningen med tjänstemän från närings- och utbildningsdepartementen. Kravet från Civilingenjörsförbundet, CF, var vid torsdagens förhandling att universitetet skulle invänta utgången av utredningen.
Men det gick arbetsgivaren inte med på.
– Det är olämpligt att inte avvakta, utan lägga ner verksamheten nu när det finns ett klart intresse för att bevara den. Det säger Magnus Skagerfält, ombudsman på CF, som förhandlat för Sacoförbundens räkning.

Personalstyrkan består av sju personer. Enligt Staffan Svensson erbjuds två doktorander arbeten på andra institutioner, en person har en grundtjänst i Lund. Övriga sägs upp eller omplaceras.

Det återstår att se vad regeringens utredning kommer fram till. Fackliga företrädare har velat att regeringen akut ska gå in med pengar för att rädda verksamheten innan utredningen är klar.

Verksamheten i Hässleholm tillkom genom en överenskommelse mellan kommunen, staten och universitetet. Men pengar har saknats. Problem uppstod för något år sedan då forskarna istället för förväntade tolv miljoner, som skulle tryggat deras framtid, bara fick 4,5 miljoner i forskningsanslag från AFA. De fackliga representanterna ville ge dem det begärda beloppet, men arbetsgivarna ville inte skjuta till mer.
Kjell Johansson är nu mycket kritisk till arbetsgivarnas agerande.
– De säger att de vill värna om arbetsmiljön, i själva verket har varken Sveriges byggindustrier eller de andra berörda arbetsgivarorganisationerna gjort någonting för att rädda den här viktiga forskningen.
De giftiga isocyanaterna finns i många byggprodukter som lacker, lim, färger, fogskum, tätningsmassa med mera. Det är särskilt farligt vid upphettning och kan ge allvarliga skador på hälsan, som problem med luftvägarna, astma och kontaktallergi.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Isocyanatforskning läggs ner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig