info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Isocyanater mäts i blod

Forskare i Lund har vidareutvecklat metoder för att mäta isocyanater i blod och urin. De kan se hur mycket av det farliga ämnet en arbetare utsatts för och det öppnar för biologiska gränsvärden.

Det är en grupp vid yrkes-och miljömedicinska kliniken i Lund, som förbättrat tidigare metoder, så att det går att mäta exponering från tre typer av isocyanater. Man mäter genom en analys av nedbrytningsprodukter i blod och urin. Det har visat sig att ju mer isocyanater det finns i luften, desto högre halter i blod och urin.
Även personer som inte yrkesmässigt jobbar med isocyanater kan ha låga halter i blod och urin, men forskarna vet nu hur de ska hantera det, då de de gör en bedömning av vad man utsatts för i arbetslivet.

Det finns flera fördelar med att kunna fastställa exponeringen med biologiska prov, anser Staffan Skerfving, professor vid yrkes-och miljömedicinska kliniken i Lund.
– Det kan vara besvärligt att mäta i luften och med den här metoden kan vi mäta på fler människor. Ett blodprov täcker också in exponeringen under en längre tid.
Idag finns biologiska gränsvärden, för till exempel bly. Det finns en gräns för hur mycket bly man får ha i blodet och gränsen är satt efter vad en människa ska kunna klara att ha i blodet utan att bli sjuk.
Mätmetoderna då det gäller isocyanater behöver utvecklas ytterligare, men Staffan Skerfving anser att det på sikt kommer att bli möjligt att fastställa biologiska gränsvärden. Forskargruppen vill nu gå vidare och få en chans att utveckla mätmetoderna ytterligare.

Provtagningen var en av frågorna som togs upp vid en konferens i Värnamo då en forskningsrapport om isocyanater presenterades. Rapporten är gjord av yrkesmedicin i Lund och beställd av Industrifacket och arbetsgivarparten Allmänna IndustriGruppen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Isocyanater mäts i blod

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig