info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inspektionschefen: "Allt är en prioritering"

Håkan Olsson, avdelningschef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, försvarar myndighetens val av prioriteringar. "En olycka är ofta föregådd av cirka 10 tillbud", säger han.

Varför åker ni inte ut på fler olyckor?

– Allt är en prioritering som vi måste göra. Vi är tydliga med att vi i vår tillsyn prioriterar att vara ute på de arbetsplatser där riskerna är som störst. Bygg har vi haft en tydlig prioritering på. Vi gör många inspektioner på byggarbetsplatser för att också förebygga olyckor.

Men vad är viktigare än att åka och inspektera de här olyckorna, som till exempel den där Tobias Egeborn fick balken över sig?

– Man ska komma ihåg att arbetsgivaren har ett ansvar att utreda olyckorna. Vi ska kunna vara ute och arbeta förebyggande så att olyckorna inte inträffar. Ett olycksfall är ett misslyckande. Vi försöker vara effektiva i våra utredningar och tydliga mot arbetsgivaren så att denne också gör utredningar som håller hög kvalité.

Men när ni inte åker ut hamnar ni i händerna på arbetsgivarna?

– Ja det är klart i vissa lägen. Framför allt vid de riktigt allvarliga olycksfallen så behöver man vara ute och om vi bedömer att det finns underlag att gå vidare till åtal. Men i vissa fall kan arbetsgivarens utredning visa att det vidtagits åtgärder, att det är fullt godtagbart. Då kan vi vara på platser där vi behövs bättre.

Tobias som skadades levde i tron att alla allvarliga olyckor utreddes på plats av Arbetsmiljöverket. Vad har du att säga till honom?

– Det är jättetråkigt att han kanske inte har fått rätt information om att vi inte utreder alla arbetsolyckor.

Förra året gjorde ni inom ramen för en EU-kampanj om tillbudsrapportering 676 besök, långt fler än besöken på olycksplatser. Tycker du det är en rätt prioritering?

– En olycka är ofta föregådd av cirka 10 tillbud. Kan man förebygga genom att ha en bra tillbudsrapportering , så hindrar du många olyckor. Då anser jag att i en förebyggande del är detta helt rätt att ta tag i. Annars kommer vi alltid att ha ett stort inflöde av olyckor.

Flera inspektörer tycker att ni satsar för mycket på snabba checklistekampanjer på bekostnad av ordentliga inspektioner och olycksutredningar. Hur kommenterar du kritiken?

– Jag anser att de inspektioner vi gör är ordentliga inspektioner. Det finns inget vi tar på en höft. När inspektörerna är ute tycker jag att de gör bra inspektioner av hög kvalitet.

Åklagare och polis vittnar om hur viktig Arbetsmiljöverket är som expert i utredningar. Hur klarar ni det om ni inte är på plats?

– När vi har gått vidare till en åklagare och på det sättet lämnat vidare en utredning, då har vi varit på plats.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inspektionschefen: "Allt är en prioritering"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig