info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inhyrning ska utredas

Regeringen tänker utreda hur vanligt det är är att företag säger upp folk, för att därefter ta in ny personal från bemanningsföretag.

Carina Gunnarsson, ordförande i Arbetsdomstolen, har tillsatts som utredare. Hon ska granska inhyrning och hur den lagstadgade företrädesrätten till återanställning fungerar i praktiken på dagens arbetsmarknad. Det handlar alltså om att granska vad som händer när personal sagts upp och har rätt till återanställning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.

Olika lösningar i kollektivavtal

– Vi vet för lite om hur situationen ser ut och hur företrädesrätten står sig i relation till inhyrning, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett pressemeddelande.
Utredaren ska också titta på hur fack och arbetsgivare har löst frågan i sina kollektivavtal. Byggnads och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om egna skrivningar när det gäller inhyrning. Byggarbetsgivare är enligt kollektivavtalet tvungna att förhandla med facket innan man hyr in folk längre period än fem veckor, om det samtidigt finns tidigare anställda, som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Nio månaders återanställningsrätt

Återanställningsrätten gäller i nio månader efter att anställningen upphörde. Rätten regleras i 25 § i Lagen om anställningsskydd. Den som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där personen tidigare var sysselsatt. Man måste ha varit anställd mer än tolv månader, de senaste tre åren.
Regeringens särskilda utredare Carina Gunnarsson ska lämna sin rapport senast den 31 januari 2014

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inhyrning ska utredas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig