info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget åtal mot Banverkschefer

Överåklagare Sven-Erik Alhem har beslutat att lägga ner åtalen för brott mot vattenlagen i Hallandsåsen. Tre Banverkschefer frias därmed från misstankar.

Åtalen, som väcktes 1999, avsåg avrinningen av grundvatten i Hallandsåsen under tunnelprojektet. Tunnlarna dränerade åsen på stora mängder grundvatten, mer än det läckage som tilläts enligt vattendomar.
Orsaken till att åtalen läggs ned är att sakkunniga inte är överens om vattenlagen gäller vid tunnelbyggen.

Miljörättsexperten Rolf Strömberg menar att tunnelbyggen inte är tillståndspliktiga enligt vattenlagen medan miljöprofessorn Staffan Westerlund menar att det faktum att tillståndsfrågan prövats också medför straffansvar om tillståndet inte åtföljs.
Överåklagare Sven-Erik Alhem valde mot den bakgrunden att dra tillbaka åtalen mot de tre Banverkscheferna och den talan om företagsbot mot Banverket som han inlett.
– Reglerna säger att åklagaren måste emotse en fällande dom för att väcka åtal, säger Alhem till Helsingborgs Dagblad.
Åtalen mot Skanska och två Skanskachefer för brott mot arbetsmiljölagen återstår. Rättegången beräknas genomföras i november.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget åtal mot Banverkschefer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig