info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget åtal efter SSAB-olycka

Dödsolyckan den 29 juli 2003, då ugnsmuraren Robert Radvan förolyckades, leder inte till åtal. Överåklagare Nils Rekke ändrar inte beslutet att lägga ned förundersökningen.

Överåklagare Nils Rekke anser inte att det går att styrka att en skriftlig riskbedömning med instruktion om fallskydd skulle ha räddat ugnsmuraren Robert Radvans liv. En sådan riskbedömning saknades i SSAB:s arbetsmiljöplan.
Nils Rekke beslutade därför på onsdagen att inte ändra kammaråklagare Magnus Nilssons beslut att lägga ned förundersökningen.

Överåklagaren motiverar
sitt ställningstagande med att de anställda på Termostav muntligen informerats om fallrisken samt att Robert Radvan inte hade beordrats att arbeta vid den lucka han föll igenom. Han skriver också i beslutet att det inte gått att få klarhet i vad som orsakade fallet.
Avsaknaden av skriftlig riskbedömning är i sig ett brott enligt arbetsmiljölagen. Men det brottet är preskriberat.
Slovaken Robert Radvan omkom den 29 juli 2003 då han föll igenom en öppning för kol, ned i en 700 grader het ugn vid SSAB i Luleå. När han förolyckades arbetade han för företaget Termostav-Mratz med renovering av ugnar på SSAB.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget åtal efter SSAB-olycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig