info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget åtal efter fallolycka

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen efter en allvarlig fallolycka i Katrineholm. Byggnads anser att han borde ha åtalat.

Det var i januari i år som plåtslagaren föll genom ett plåttak, elva meter ner på marken. Han blev mycket allvarligt skadad.
Olyckan hände i samband med att han höll på med att ta upp hål i taket för ljus och ventilation. När han efter att ha varit borta en stund kom tillbaka, steg han på en plåt han arbetat med. Plåten gav vika, eftersom en tvärbalk som skulle hålla den på plats inte var tillräckligt fastsatt. Plåtbiten som mannen jobbade med blev som en fallucka och han föll handlöst.
Arbetsmiljöverket åtalsanmälde det inträffade för misstänkt brott mot arbetsmiljölagen. Plåtslagaren var anställd av en underentreprenör, men det var företrädare för det samordningsansvariga företaget, Peab, som anmäldes. Olyckan har utretts av chefsåklagare Lars Lundin i Eskilstuna.

Han beslöt att lägga ner förundersökningen.
– Arbetsgivaren tillhandahöll en säkerhetslina, som man skulle ha, men den anställde använde inte den. Tidigare hade man använt denna skyddsutrustning, så det var känt att den skulle användas. Då anser jag att arbetsledningen gjort vad som ankommer på den, säger Lars Lundin.
Han säger att därmed kunde han inte utgå ifrån att det skulle bli en fällande dom och då kan han inte åtala.

Men på Byggnads i Mälardalen är man besviken över beslutet och tycker att åklagaren har missat viktiga bitar i resonemanget om ansvaret i arbetsmiljön.
– Jag tycker det är synd att vi inte får en rättslig bedömning. Olyckan visar tydligt att man inte gjort en riskbedömning och ingen ordentlig arbetsmiljöplan som riskbedömer de olika momenten, säger Alf Svensson, regionalt skyddsombud.
– Jag vill betona arbetsgivarens ansvar. Det är arbetsgivarens uppgift att se till de anställda får instruktioner så att de kan arbeta säkert. Vidare ska den samordningsansvarige tala om vad som gäller på arbetsplatsen.
Han pekar på att arbetsmiljön allmänt sett hade stora brister. Att det till exempel saknades skydd vid takfotskanten. Byggnads Leif Gustafsson, själv plåtslagare i grunden och regionalt skyddsombud, anser dessutom att arbete med säkerhetslina inte var ett alternativ, eftersom ytorna man arbetade på var för stora. Byggnads anser att skyddet borde ha varit fallskyddsnät.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget åtal efter fallolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig