info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget annat var att vänta

I dag på torsdagen sa Byggnads avtalsråd nej förslagen till lösning av problemen med de långa entreprenörskedjorna på bygget. Nu säger man upp avtalet. Något annat var inte att vänta.

Att Byggnads avtalsråd i det här tidiga förhandlingsläget skulle säga ”ok, det räcker” om de tunna förslagen i det 98-sidiga dokument som presenterades förra fredagen var knappast troligt.

Nu sägs byggavtalet upp och upphör att gälla den 31 mars. Därefter är det öppet för båda parter att vidta stridsåtgärder – helt enligt regelboken.

Men det betyder inte nödvändigtvis att det blir strejk i byggbranschen – ett år efter den senaste avtalsrörelsen där lönefrågorna löstes utan större dramatik. Däremot höll huvudentreprenörfrågan på att resultera i strejk redan då.

Byggnads har satsat oerhört mycket energi och prestige på vinterns kampanj för att få tillstånd ett avtal där huvudentreprenören måste ta ansvar för alla aktörer på bygget, från stora byggföretag till f-skattare som arbetar på bygget.

Förra fredagen sa Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande att parterna, via arbetsgruppens förslag, hade löst frågan.

De föreslår att huvudentreprenören ska ha ett ansvar för att sammanställa en underentreprenörslista.

Varje underentreprenör på bygget ska ansvara för att rapportera till huvudentreprenören om vilka som arbetar på bygget. Byggnads ska ha rätt att ta del av listan för att kunna kontrollera att byggavtalet följs.

Rapporten saknar emellertid svar på nyckelfrågan: att arbetsgivarna ska ha det totala ansvaret för alla underentreprenörer på bygget.

Idag gav alltså Byggnads avtralsråd tummen ner till förslagen och sa upp avtalet.

Så olika kan man se på saken.

Nu ökar trycket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget annat var att vänta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig