info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen medling så länge avtal gäller

Medlarna avvaktar med att ingripa i förhandlingarna om nya bygg- och anläggningsavtal. Det beskedet fick Byggnads från Medlingsinstitutet på torsdagseftermiddagen.

Beskedet från medlarna kom sedan Sveriges Byggindustrier, BI, avbrutit förhandlingarna och vänt sig till medlarna. BI:s vd, Bo Antoni, motiverar initiativet med att man ville få hjälp med att komma till tals med Byggnads om behovet av en förnyelse av avtalen.
– Våra lönesystem håller inte, de är inte förenliga med samhällsekonomiska mål. Och det är en av medlingsinstitutets uppgifter att gå in i sådana lägen, säger Bo Antoni.

Han befarar en löneutvecklingstakt på fem till sju procent på grund av ackorden och förhandlingsordningen med lokala löneförhandlingar var tolfte vecka.
Bo Antoni avvisar, trots den argumentationen, att BI vill komma åt löneutvecklingen i branschen.
– Vi vill att byggnadsarbetarna ska tjäna bra, men vi vill att löneutvecklingen ska vara jämnare över åren än vad den är nu, säger han.
Byggnads har inte för avsikt att ställa sig bakom BI:s begäran. Förbundets ordförande Ove Bengtsberg menar dessutom att löneutveckling som grundas på produktivitetsutveckling inte är inflationsdrivande. Därmed finns det, anser han, inget skäl för medlingsinstitutet att gå in på initiativ från endast en sida nu, innan avtalen löpt ut.
Kurt Eriksson, jurist på medlingsinstitutet, bekräftar att medlingsinstitutet bara går in med förhandlingsledning om parterna är överens om en sådan begäran.
– Läget nu är långt från tvångsmedling, säger han.
Han konstaterar också att det är ytterst ovanligt i Sverige med medling som rör principiella frågor som lönesystem och förhandlingsordning.
– Medling handlar oftast om att jämka samman ekonomiska frågor, säger Kurt Eriksson.
Byggnads avvaktar nu att avtalen löper ut, den 31 mars. I början av nästa vecka kommer Byggnads förbundsledning sannolikt att säga upp avtalen och inleda planering inför eventuella stridsvarsel.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen medling så länge avtal gäller

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig