info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen förlikning i försäkringstvist

Göran Hedqvist är en av två medlemmar som stämt Byggnads för det de anser vara brister i förbundets agerande som ombud i försäkringsärenden.

– Vi ville ha en förlikning men Byggnads ställer sig avvisande, säger Kimmo Tihinen, advokat som företräder Göran Hedqvist.
Hedqvist anser att förbundet givit en felaktig inkomstuppgift till försäkringskassan, vilket försäkringskassan senare har styrkt genom ett nytt beslut som medfört höjd ersättning. Han anser också att det funnits brister i ombudsagerandet gentemot avtalsförsäkringsbolaget, AMF.
– Hedqvist känner sig kränkt av att inte ha fått den hjälp han anser sig ha rätt till. För honom skulle en förlikning som innehåller en ursäkt och en uttalad medvetenhet om att Byggnads kanske behöver se över sin hantering av försäkringsärenden vara tillräcklig, säger Kimmo Tihinen.
Leif Jansson, chef på Byggnads försäkringsenhet, menar att en förlikning skulle kunna leda till fler kostsamma processer.
– Motsidan har i rätten anfört att det finns ett stort antal liknande fall på gång och det försvårar förstås en förlikning som annars kunde ha varit ett mindre kostsamt alternativ i det enskilda ärendet, säger han.
Byggnads argumentation, som ska utvecklas i huvudförhandling i målet i höst, är att den ursprungliga inkomstuppgiften var riktig med den kunskap man då hade. Förbundet har nu tagit fram arkivmaterial som man menar styrker att Hedqvists verkliga inkomst var lägre än den man angav till försäkringskassan.
Leif Jansson säger att den nya utredningen gjorts för att styrka att den ursprungliga inkomstuppgiften var rimlig.
På den andra punkten anser Byggnads att förbundet inte haft Hedqvists uppdrag att göra mer än det man gjorde.
Byggnads argumentation när det gäller inkomstuppgiften innebär att Hedqvist, oavsett utgången av målet mot Byggnads i tingsrätten, kan utsättas för en ny prövning av sitt försäkringsärende i försäkringskassan. En sådan kan medföra att Hedqvist blir återbetalningsskyldig på en del av de ersättningar han fått efter sin skada.
Kimmo Tihinen anser att Byggnads argumentation är ett av flera tecken på att förbundet försöker idka påtryckning mot Hedqvist för att få honom att återta sin stämningsansökan.
I det andra målet där en enskild medlem stämt Byggnads för brister i ombudsrollen väntas tingsrätten pröva skadeståndsskyldigheten i vår i en så kallad mellandom.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen förlikning i försäkringstvist

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig