info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ingen bonus till sparkade NCC-chefer

Åtta chefer i NCC:s beläggningsverksamhet, varav fem fått sparken, krävde med hjälp av sitt fack, Ledarna, resultatlön för år 2000. Arbetsdomstolen, AD, har nu fastställt att cheferna inte hade rätt till sådana ersättningar.

Under år 2000 utspelades i Östergötland ett drama som skulle leda till avslöjanden om omfattande priskarteller i beläggningsbranschen. Huvudaktörer i dramat var chefer i NCC. Fem höga chefer följde då en tidigare avsatt NCC-chef till ett konkurrerande företag, samtidigt som de anklagades för omfattande ekonomisk brottslighet riktad mot NCC.

Nu har AD behandlat en tvist mellan Sveriges Byggindustrier, BI, och fackförbundet Ledarna, som företräder de fem NCC-cheferna och ytterligare tre personer som var platschefer under en av de sparkade cheferna. Tvisten har gällt om de åtta är berättigade till resultatlön eller tantiem, en annan form av resultatbaserad ersättning, under år 2000.

AD:s dom slår fast att ingen av de åtta har rätt till någon ersättning som baseras på resultat i den verksamhet där de arbetat. För de fem sparkade cheferna slår AD fast att de, trots att de friats från åtal om bedrägeri, agerat illojalt mot NCC. Det illojala agerandet har, menar AD, påverkat resultatet i verksamheten och därmed också underlaget för eventuella resultatbaserade ersättningar.
De övriga tre, som inte hade agerat i strid med NCC:s regler, har heller inte rätt till resultatersättning. AD konstaterar att om inte trixandet med resultatet hade genomförts så hade resultatet blivit för lågt för att ge resultatlön.

AD kommer senare att få ta ställning till om det fanns saklig grund för avskedandena av de fem cheferna.
Uppgifter som kom fram i utredningarna runt NCC-chefernas agerande medförde senare att det avslöjades att de stora företagen i beläggnignsbranschen ägnat sig åt kartellverksamhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ingen bonus till sparkade NCC-chefer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig