info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inga flaskhalsar i Stockholm

I dag skulle byggbranschen i Stockholm varit glödhet. I alla fall enligt de prognoser som gjordes för ett år sedan.

Många talade om flaskhalsar. Men på arbetsförmedlingen Bygg & Transport i Stockholm upplever man inte byggbranschen som speciellt het.
– Det ser betydligt värre ut för IT-konsulter, sjukvårdspersonal och lärare. I de branscherna är det på gränsen till flaskhalsar. I byggbranschen finns det inte ens någon brist, förutom för ett fåtal yrkesgrupper, säger Sigbritt Palmgren biträdande chef för arbetsförmedlingen Bygg & Transport i Stockholm.
För byggbranschen gäller följande i Stockholm: det finns viss brist för några yrkesgrupper, till exempel håltagare, plattsättare, plåtslagare, och vvs-montörer. För en enda yrkesgrupp, installationselektriker, finns det tendenser till flaskhals.
– Ett problem för oss på arbetsförmedlingen är att uttrycket flaskhals används hur som helt. Ofta helt felaktig, vid tillfällen då det egentligen bara råder brist, säger Sigbritt Palmgren.
Enligt arbetsförmedlingens definition betyder flaskhals att bristen är så påfallande att den förhindrar företaget från att expandera genom att öka produktionen. Med brist menas att företagen har vissa problem med att rekrytera arbetskraft, men att produktionen inte störs i någon större omfattning.
En förklaring till att överhettningen uteblivit är att de stora byggbolagen fått för många byggnadsarbetare, eftersom de anställt folk för stora byggprojekt som blivit försenade. Det gäller främst trä-, betongarbetare och murare. De tre stora, Skanska, NCC och PEAB har under hösten haft mellan 25 och 50 byggnadsarbetare för mycket. Det har lett till att två av bolagen, NCC och PEAB, nu varslat om uppsägning. På Skanska planerar man för tillfället inga varsel.
– I stort råder det balans i dag. Men bilden kan förändras snabbt. Efter sommaren finns det risk för att det gnisslar rejält i maskineriet, säger Lars Ihse, vd för Byggmästarföreningen i Stockholm.
Han får medhåll av Byggettans ordförande Torgny Johansson.
– Vi har 750 medlemmar som är öppet arbetslösa. Visserligen kan en del av dem av olika anledningar inte kan ta ett jobb, med de flesta väntar på ett jobb, säger Torgny Johansson.
För ett år sedan fanns det 1 000 öppet arbetslösa byggnadsarbetare i Stockholm. Arbetslösheten har alltså gått ned, men i begränsad omfattning. Enligt Torgny Johansson finns det redan ett visst sug till Stockholmsområdet.
– Att arbetslösheten inte minskat mer beror till viss del på att det redan finns en inpendling av såväl byggnadsarbetare som byggföretag till Stockholmsområdet. Dessutom ökar byggbolagen produktiviteten genom att använda mer prefab. Byggelementen tillverkas ofta på landsorten för att sedan fraktas och monteras i Stockholm. Det ger nya arbetstillfällen ute i landet, men påverkar inte arbetslösheten i Stockholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inga flaskhalsar i Stockholm

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig