info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inför kongressen: LO kan komma att starta bank

Kraven på en LO-ägd bank har återkommit på en lång rad LO-kongresser.

Svaret har alltid blivit nej, motiverat med att det är olönsamt att driva en bank som administrerar alla de transaktioner som LO-medlemmar gör på sina lönekonton.
Nu har den nya tekniken förändrat situationen. Kraven på en LO-ägd bank får därför ett visst stöd. Styrelsen vill, efter erfarenheter från premiepensionsbolaget som drivs ihop med försäkringsbolaget Folksam, återkomma med konkreta förslag i bankfrågan.
Under ekonomiavsnittet på LO-kongressen behandlas också en motion från Byggnads som kräver att reglerna för medlemslån ändras. Bakgrunden är att arbetslösa och långtidssjuka medlemmar i Byggnads nekats lån på grund av att de inte haft fast jobb. LO ställer sig bakom kravet på att medlemslånen ska vara öppna för medlemmar som har fast inkomst, inte bara för dem som har jobb.
Normalavgiften till LO är 13:80 kronor per medlem och månad. Så har det varit under hela 1990-talet och så föreslår styrelsen att det ska vara också den kommande kongressperioden.
LO:s representantskap ska dock få besluta om verksamhet med särskild finansiering och LO:s kapitalinkomster ska få användas till verksamhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inför kongressen: LO kan komma att starta bank

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig