info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

”Inför Hallandsmodellen i hela landet”

Under lågkonjunkturen på 1990-talet drog man i gång den så kallande Hallandsmodellen i Halland. Huvudsyftet var att förbereda området inför nästa högkonjunktur i byggbranschen. - När högkonjunkturen tog fart var det brist på arbetskraft i många delar av landet, men här i Halland hade vi inga problem alls, säger landsantikvarien Christer Gustafsson, som skrivit en doktorsavhandling om Hallandsmodellen.

Christer Gustafsson har i sin avhandling granskat dels hur diskussionerna gick mellan parterna i byggbranschen när Hallandsmodellen tog form, dels i vilken omfattning projektet räddade kvar folk i byggbranschen.
– Vi enades snabbt om att det viktigaste med Hallandsmodellen skulle vara att förbereda branschen för nästa högkonjunktur. Vi resonerade oss sedan fram till vilken väg som var bäst att gå, säger Christer Gustafsson.
Genom att låta de arbetslösa byggnadsarbetarna i länet få arbeta med att restaurera byggnader med kulturhistoriska värden skulle de både hållas kvar i branschen och få en vidareutbildning. Samtidigt skulle de genom att renovera de gamla husen inte ta arbetstillfällen från den ordinarie arbetsmarknaden. Som grädde på moset skulle värdefulla byggnader bevaras för framtiden.
– Vi hade extra mycket fokus på lärlingarna. Det fanns en uppenbar risk att de skulle slås ut, men parterna i branschen endes om att deras arbete med att lära sig den gamla byggtekniken skulle räknas in i lärlingstimmarna.
Mellan åren 1994 och 2005 hade en tredjedel av länets cirka 3 300 byggnadsarbetare vid något tillfälle en anställning via Hallandsmodellen. Under åren renoverade de 100 byggnader där ett 50-tal var rivningshotade när projektet startade.
– Vi hade ett mycket bra samarbete mellan de parter som var inblandade och vi lyckades genomföra Hallandsmodellen utan att de som hade arbete drabbades genom att arbetsgivare fick bidrag för att anställa arbetslösa. Renoveringen av byggnaderna hade aldrig blivit av utan ekonomiskt stöd. En positiv effekt av Hallandmodellen var att det skapades en hel del arbetstillfällen för den ordinarie arbetsmarkanden. Det handlar om bland annat om sysselsättning för arkitekter och tillverkning och leveranser av byggmaterial till arbetsplatserna, säger Christer Gustafsson.
Han skulle gärna vilja se en ny satsning på Hallandmodellen och då gärna över hela landet.
– Nu när det är sämre med byggjobb är det en utmärkt åtgärd. Det pågår redan nu en diskussion bland politiker i arbetsmarknadsutskottet och många verkar vara positiva, avslutar Christer Gustafsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: ”Inför Hallandsmodellen i hela landet”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig