info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

IG när byggen inspekterades – 7 av 10 jobbade fel med kvartsdammet

Många företag är okunniga om riskerna med kvartsdamm och hur man ska arbeta systematiskt för att skydda arbetarna. Det visar resultaten från en tillsynsinsats som Arbetsmiljöverket gjort. Sju av tio företag fick krav mot olika brister.

Att kapa sten är ett av arbetena som avger kvartsdamm. Många byggnadsarbetare utsätts för denna risk. Foto: Margite Fransson

Bygg är en av arbetsmarknadens mest olycks- och skadedrabbade branscher. Det fick Arbetsmiljöverket att göra en riktad insats under två år mot branschen, då man granskade byggherrar, arbetsmiljön för platschefer och hanteringen av kvartsdamm på företagen.

Verket konstaterade att många företag i byggbranschen behöver stärka upp det förebyggande arbetet så att chefer och arbetare inte skadas. Totalt har de inspekterat 1 500 arbetsställen och hittat över 4 750 brister inom tre områden i bygg- och anläggningssektorn. I snitt hade sju av tio företag brister.

Den största insatsen gjordes mot kvartsdamm. Den pågick från januari 2018 till första juli 2019. Nära 2 000 inspektioner gjordes på 1 092 arbetsställen. Hos sju av tio inspekterade företag ställde Arbetsmiljöverket krav på förbättringar. Det blev 966 inspektionsmeddelanden med över 3 500 brister.

– Vi startade med kvartsdamm för det är en av de vanligaste riskerna i arbetsmiljön och vi vet att man i många fall inte skyddar sig fullt ut när man jobbar med det. Vi ville bland annat se om arbetstagarna fick ordentlig skyddsutrustning. Vi riktade in oss mot mindre företag som ofta inte har samma stöd och uppbackning i arbetsmiljöarbetet, säger projektledaren Lena Lindskog.

De fångar inte upp riskerna, gör inte säkerhetsinstruktioner

Inspektörerna konstaterade att många av företagen inte hade kunskap om riskerna med kvartsdamm och vad som behöver göras för att skydda de anställda. Många gjorde inte riskbedömningar.

– I huvudsak såg vi brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet bland de mindre företagen, de fångar inte upp riskerna, gör inte säkerhetsinstruktioner till arbetarna om hur de ska hantera riskerna på ett säkert sätt. Det var också brister i information till andra yrkesgrupper om att de ska akta sig efter att man, till exempel, bilat och det finns damm i luften, säger Lena Lindskog.

De blev förändringar ute på företagen efter besöken.
– Det blev en bra dialog.  Många rättade sig när de fick information och vårt mål är att skydda arbetarna mot exponering med alla tillgängliga medel. Det är väldigt viktigt att lyfta försiktighetsprincipen. När det är risk för exponering av kvartsdamm ska man få och använda den skyddsutrustning och de dammreducerande åtgärder som finns, säger Lena Lindskog.

Tanken med tillsynen var att följa hela byggkedjan från planeringen av bygget, via platscherna och ut på bygget.
Också då det gällde byggherrarnas roll och ansvar för arbetsmiljön och platschefernas arbetsmiljö, ställdes en rad krav på förbättringar.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: IG när byggen inspekterades – 7 av 10 jobbade fel med kvartsdammet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig