info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Idrottsmän får inte arbete på byggen

Fotbollsspelare, innebandyspelare och andra idrottsmän med hög skaderisk, kan nekas att få jobb på bygget. När kostnaderna ökar för sjukfrånvaron blir byggföretagen allt mer restriktiva med vem de anställer.

I december väntas riksdagen fastställa nya bestämmelser som påverkar arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaron. Idag betalar arbetsgivarna kostnaderna för sjukskrivningen de första tre veckorna. Men efter den första januari 2005 ska de istället betala kostnaden för de första 14 dagarna, men också stå för 15 procent av sjukpenningen vid längre heltidssjukskrivningar. En minskning av arbetsgivaravgiften görs samtidigt för att kompensera detta.

Men arbetsgivarna har varit kritiska till förslaget. Många företag, inte minst de mindre, är oroade för att få ökade kostnader. Denna oro vittnar arbetsgivarorganisationen Almega om. Runtom i landet har organisationen börjat få frågor om hur man säger upp sjuka, berättar Dagens Nyheter. Andra frågor rör vilka frågor som får ställas vid en anställningsinterjvu.

Andreas Brendinger är regionchef för Sveriges byggindustrier Väst. Han har inte fått några signaler från byggföretag som tänker säger upp sjuka.
-Däremot har vi fått samtal från företagare som uppmanar oss att jobba för att förslaget inte ska gå igenom. Orsaken är att det får så stora konsekvenser.

Han ser också en tydlig risk att byggföretagen i framtiden blir mycket försiktigare med vem de anställer.
-Vi får frågor om vilka uppgifter man har rätt att begära vid en anställningsintervju, berättar han.
Företagen vill ha klarhet om hälsoläget.
Ett funktionshinder eller en mindre bra hälsa minskar möjligheterna att få jobb. Men det gäller inte bara dem. Det kan också finnas en risk med att vara idrottsman, om man tränar fel sport.

– Det finns en risk att man inte anställer idrottsmän som fotbollsspelare och innebandyspelarem, alltså idrotter där man löper en större risk att skada sig, säger Andreas Brendinger.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Idrottsmän får inte arbete på byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig